VO-College

Temavecka på Söderportgymnasiet ska öka attraktionskraften för vård och omsorg

Inspiration kring karriärsval, etik i praktiken och yrkesförberedande grupparbete. Det ska 150 elever på Söderportgymnasiet i Kristianstads Vård- och omsorgsprogram fördjupa sig i under VO-collegeveckan, vecka 42. Med olika aktiviteter varje dag tar skolan ett inspirerande helhetsgrepp på vård och omsorg under temat yrkesroll.

Efter ett gemensamt möte mellan skolans personal och elevhälsoteam enades Söderportgymnasiet i Kristianstad en vilja att forma stolta framtida undersköterskor. Resultatet blev en hel yrkesvecka med olika teman för varje dag, riktat till eleverna på skolans Vård- och omsorgsprogram.

- Vi vill precis som alla andra som jobbar med vård och omsorg öka attraktionskraften för yrket, både utanför skolan men även för våra elever, säger Eva-Lotta Enqvist, rektor för skolans Vård- och omsorgsprogram.
- Kristianstad kommun behöver mycket fler folk in i vården, samtidigt som vårt Vård- och omsorgsprogram är en av de minst sökta.

Syftet med temaveckan på Söderportgymnasiet i Kristianstad är att lyfta och sprida kunskap om de många delarna som utgör vårdyrket. Under veckan kommer eleverna bland annat få agera på framtagna case med statister och få besök av ambassadörer som brinner för sitt yrke inom vård och omsorg.

- Som undersköterska finns det så mycket du kan göra efter studierna. Vi har bjudit in yrkesverksamma från LSS, psykiatrin och ambulanssjukvården för att visa på bredden av vad en utbildning och karriär inom vård och omsorg kan ge.

En känsla av yrkesstolthet

Varje dag varvas teori med praktik för att eleverna ska lära sig inte bara genom böcker, utan genom samarbete och praktiskt arbete. En dag kommer skolan få besök av Kommunal för att prata om arbets- och anställningsvillkor och en annan dag står etik på schemat.

- Att ha ett etiskt förhållningssätt inom vård och omsorg är superviktigt, men kan vara svårt att läsa sig till, berättar Eva-Lotta och fortsätter:
- I praktiken handlar det om lagarbete och att möta alla oavsett bakgrund. För att konkretisera kommer vi genomföra olika värderingsövningar tillsammans med bland annat Furuboda Folkhögskola, som även är ett LSS-boende.

Efter sin temavecka hoppas Söderportgymnasiet på att ännu starkare band med branschen skapats, med samarbetspartners som värderar eleverna redan innan de är färdigutbildade. Men framförallt hoppas de på att eleverna fyllts med inspiration inför framtiden.

- Vi vill att våra elever ska ta med sig en känsla av yrkesstolthet och känna att vård och omsorg är ett bra och viktigt yrke med många framtidsmöjligheter, avslutar Eva-Lotta.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com