VO-College

”Vi har en viktig roll i att inspirera eleverna i sitt val av utbildning och få dem att växa in i sina framtida yrken”

artikel 2021 inspiration

Vad innebär det att vara språkombud, handledare steg 3 eller vård- och omsorgsambassadör? Sedan 2016 har Vård- och omsorgscollege Skåne utbildat över 350 medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter. Vi har pratat med tre av dessa för att höra hur de ser på sina uppdrag.  
 
Helen Crorie, Anette Agerström-Neumayer och Jenny Carlsson jobbar alla tre som undersköterskor på Ängelholms sjukhus. Gemensamt har de även att de alla utbildat sig inom någon av Vård- och omsorgscollege Skånes roller; handledare steg 3, språkombud och vård- och omsorgsambassadör.  
 
Genom att stötta sina kollegor kring språket och kommunikativa hinder bidrar språkombunden inom VO-College till att skapa språkutvecklande arbetsplatser. För Helen och Anette har detta bland annat inneburit att göra material så tillgängligt som möjligt för sina kollegor och praktikanter, bland annat genom att ta fram lathundar för enklare språkanvändning. 
 
- Vi planerar även att ta fram en språkpärm med vanliga uttryck, förkortningar och medicinska tillstånd som kan vara till stöd när man dokumenterar, berättar Helen. 

Spindeln i nätet 

Tillsammans med 200 andra utbildade handledare steg 3 är Anette och Helen även en del av VO-College Skånes regionala stödstruktur.  
 
- Rollen innebär att vara spindeln i nätet och sitta på helhetsperspektivet på avdelningen. Vi har ansvar för att stötta handledare steg 1 och 2 i sina uppdrag såväl som att se till att studenterna som kommer till oss får en bra och lärorik praktik, berättar Anette. 
 
Sina uppdrag som språkombud och handledare steg 3 menar de ofta går in i varandra, vilket hjälper till att skapa bättre förutsättningar för både elever och handledare.  
 
- Många av eleverna vi handleder har exempelvis inte svenska som förstaspråk eller behöver på andra sätt stöttning med språket. Som språkombud får man hela tiden nya lärdomar och saker att fundera kring, som om jag gör mig lättförstådd i min kommunikation, säger Helen och menar att det inte bara handlar om vad en säger utan hur. 
 
Utbildningarna för språkombud och handledare steg 3 rekommenderar de för alla som brinner för människor och för att hjälpa framtidens vårdpersonal till en bättre start i yrkeslivet. 
 
- Eleverna som kommer till oss på praktik är framtiden och det finns mycket vi kan göra för att hjälpa dem på traven. Vi har en viktig roll i att inspirera eleverna i sitt val av utbildning och få dem att växa in i sina framtida yrken som undersköterskor, avslutar Helen. 

Att vara en representant för sitt yrke 

Efter mer än 25 år som undersköterska är Jenny Carlsson en god ambassadör för sitt yrke. Genom att utbilda sig till Vård- och omsorgsambassadör inom VO-College kan hon nu arbeta för att locka in fler i branschen.  
- Det är alltid viktigt att vara en representant för sitt yrke, både privat och på jobbet. Jag valde att bli vård- och omsorgsambassadör för att jag ville lyfta undersköterskors status och dra fler ungdomar till yrket, säger Jenny. 
 
En stor del av utbildning handlade just om att fånga de yngres intresse, exempelvis vid gymnasiemässor eller vid branschdagar.  
- Vi fick bland annat lära oss lite om hur ungdomar tänker i val av utbildning, hur vi väcker nyfikenhet och visar upp en positiv bild av vårt yrke, berättar Jenny.  
 
Nästa uppdrag som ambassadör på Ängelholms sjukhus blir ett studiebesök av högstadieelever från skolorna i närområdet. Till hösten 2022 startar ett nytt Vård- och omsorgsprogram och förhoppningen är att kunna locka så många som möjligt att söka till utbildningen.  
 
För de som funderar på att utbilda sig till någon av rollerna inom Vård- och omsorgscollege säger hon: 
- Bara gör det! Det är väldigt självutvecklande och man blir påmind om varför man gör det man gör samtidigt som man får en ökad medvetenhet över sitt eget beteende. Det har man alltid nytta av. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com