VO-College

VO-College bidrar till forskningsstudie!

KI logga rätt format

År 2019 påbörjades ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Vård- och omsorgscollege om en forskningsstudie om strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna.

Syftet med studien var att studera organisatoriska, sociala och individuella motivations- och hälsofaktorer under övergången mellan utbildning och yrkesliv för nyanställda.

Genom att studera introduktionen av nya professionella på arbetsplatsen och hur den första perioden av yrkesutövandet upplevs kartlade forskare vilka anpassade insatser som behövs för att ge en hållbar yrkesintroduktion. De kartlade även stressreaktioner relaterade till olika utmaningar och vilka konsekvenser dessa utmaningar har på den psykiska hälsan över tid.

De som genomgått handledarutbildningen inom Vård- och omsorgscolleges regi bidrog till ett viktigt underlag i studien och gav värdefull information om hur onboardingprocesserna ser ut och fungerar inom vårdsektorn.

Nu kan ni ta del resultat av studien Förutsättningar för en lyckad onboarding av nya medarbetare.

 Forskare som genomförde studien kommer berätta mer om resultat på VO-College Rikskonferens den 1 december

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com