VO-College

Att välja bortanför normen - Inspiration kring inkludering i fokus vid årets SYV-dag

syvdagen

Hur kan man som studie- och yrkesvägledare arbeta mer normkritiskt? Hur kan vi få fler att välja bortanför normen? Det var frågan i fokus när över 300 studie- och yrkesvägledare och yrkesverksamma inom vård och omsorg och teknikbranschen anslöt till årets digitala SYV-dag. 

Den 11 november var det återigen dags för Skånska SYV-dagen, i år på temat normkritik och inkludering. Dagen arrangerades i samarbete mellan Vård- och omsorgscollege Skåne och Teknikcollege Skåne i syfte att lyfta två branscher med stora, om än olika, rekryteringsbehov.  

- Vi behöver fler män inom vård och omsorg och fler kvinnor inom industri- och teknikyrken. Här har studie- och yrkesvägledare en viktig roll att vägleda ungdomar mot sina val av utbildning, säger Susanne Rosenström, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne. 
 
- För oss inom Vård- och omsorgscollege är det viktigt att öka kunskapen om den bredd av yrken som finns inom branschen, men också den livslånga möjlighet till karriär det innebär.  

Normkritik för en mer inkluderande vägledning 

Talarna under dagen gav alla olika perspektiv på hur normer, alltså osynliga idéer och föreställningar om såväl individer som hela branscher, kan utmanas. 

Linda Lindström från Beteendelabbet gav oss exempel från hjärnforskningen och hur vi genom en ökad medvetenhet kring exempelvis ordval kan bli mer inkluderande när vi vägleder eller rekryterar. Petra Lindberg från projektet Män i Hälsa gav därefter en inblick i deras arbete med att nyansera bilden av medarbetare inom vård och omsorg för att få fler män att söka sig till utbildningar och yrken inom branschen. 

Deltog gjorde även Teknikambassadörerna Linn Jendeby och Sara Kernen, som genom att bredda uppfattningen av vad det innebär att läsa en teknikutbildning vill stärka fler tjejer att välja karriärer inom teknik och industri.  Avslutningsvis kunskapshöjde NPF-experten Linda Almgren oss kring neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur en som studie- och yrkesvägledare kan arbeta för att skapa rätt förutsättningar för NPF-bärare att bli mottagliga för vägledningen.

- Normkritik är viktigt i alla områden, men särskilt när vi vägleder unga mot sitt framtida jobb. Förhoppningsvis har våra SYV:are fått med sig en ökad kunskap kring hur de kan arbeta mer inkluderande i sin vägledning och en stärkt känsla av att deras arbete är viktigt i strävan efter ett jämställdare arbetsliv - såväl inom vård och omsorg som inom teknikområdet, avslutar Susanne Rosenström. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com