VO-College

Webbinarier om ett fallpreventivt arbetssätt

Socialstyrelsen

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Socialstyrelsen har tagit fram tre kostnadsfria webbutbildningar som vi presenterar närmre under två webbinarier den 15 och 16 december. Under webbinarierna får deltagarna även ta del av vinsterna med att arbeta fallpreventivt och ett konkret exempel hur Landskrona stad jobbar med fallprevention. Inbjudan ligger som bilaga i denna nyhet.

Läs mer här:
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/fallpreventivt-arbetssatt---valkommen-pa-webbinarium/

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com