VO-College

Året som gått med ESF-projektet

ESF-projekt

Ett intressant men intensivt år går mot sitt slut! Vi blickar tillbaka och kan konstatera att nu äntligen finns metodmaterialet för validering i vård och omsorg på plats. Vi har även haft stimulerande samarbeten och digitala möten med många av er. Nu ser vi fram emot att slutföra resterande delar i projektet vilket bland annat handlar om stödstrukturer och ny modul i handledarutbildningen om validering

Ett år går fort och vi i det ESF- finansierade valideringsprojektet vård och omsorg kan se tillbaka på ett roligt och intensivt år. Vi har under året uppdaterat och utvecklat metodmaterialet vilket nu finns tillgängligt på hemsidan.

Vi vill tacka våra piloter som varit delaktiga i att kvalitetssäkrat materialet. 

Under året 2021 har vi haft grundläggande föreläsningar kring validering och valideringsprocessen. Dessa föreläsningar blev snabbt fullbokade och detta resulterade i en inspelad version som nu finns på hemsidan under validering.

Vi har haft föreläsningar kring hur metodmaterialet är tänkt att användas vid 22 tillfällen och för er som inte kunnat vara med men önskat det finns det en ytterligare möjlighet den 1 februari. Anmälningslänk finns på hemsidan https://www.vo-college.se/nyhet/2021/10/28/anmal-dig-till-kompetensutveckling-i-metodmaterialet 

Nu blickar vi framåt och det kommande året ska vi arbeta klart med en modul i handledarutbildningen som riktar sig mot validering. Vi får särskilt tacka Elisabeth Östlund och Ingrid Säterberg som påbörjat detta arbete.

Stödstrukturer för validering är något som efterfrågas och detta arbete har Carina Åberg påbörjat med ett antal inspirationsföreläsningar i olika regioner. Vi kommer nu tillsammans med Carina fortsätta utveckla dessa stödstrukturer.

Efter att nu ha koncentrerat oss på Vård och omsorgsprogrammet ska vi under våren även titta på Barn och fritidsprogrammet med social inriktning. Vi har smygstartat arbetet med att ta hjälp av ett antal personer som arbetar in funktionshinderområdet. De har bidragit med att beskriva sina arbetsuppgifter vilket kommer att bli ett viktigt underlag för oss.

Tack för att ni visat ett stort intresse för vårt arbete och tack för alla värdefulla synpunkter vi fått under året!

Projektgruppen i ESF-projektet Validering i vård och omsorg

Ingrid von SydowMaria DejevikTherese Vanderlei
Ingrid von SydowMaria DejevikTherese Vanderlei

EU

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com