VO-College

Året som gått med Validig

Validig

I januari 2021 påbörjade VO-College ett arbete med att ta fram en digital plattform för  validering. Detta innebär att metodmaterialet som fram tills nu funnits i dokumentformat ska bli digitalt. Verktyget, som ska heta Validig, är avsett att bistå yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och valideringshandledare i valideringsprocessen, från kartläggning till betygsättning av en validand. 

Utvecklingen av Validig finansieras av ett statsbidrag för branschvalidering från Mydigheten för yrkeshögskolan.

Prototyp

Under hösten har en prototyp av Validig demonstrerats vid alla kompetensutvecklingstillfällen för det nya metodmaterialet. Under dessa tillfällen kunde vi se en stor entusiasm över att det nya digitala verktyget som är under uppbyggnad och snart kommer att lanseras. Vi fick även med oss feedback som varit till nytta i utvecklingen av plattformen.

Piloter

Just nu befinner vi oss i den första av tre testfaser. Den första gruppen av piloter består av lärare som ska hjälpa till att finjustera verktyget utifrån de behov de har. Detta kan ses som ett förarbete inför att vi senare går in i ett skarpt testläge, med riktiga validander som skall valideras genom Validig. 

Lansering

Validig förväntas att bli lanserad under våren 2022.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com