VO-College

Vård- och omsorgscollege har vunnit – nu utbildas hundratals nya språkombud!

Handslag

Vård- och omsorgscollege har vunnit Skolverkets upphandling ”Utbildningsinsatser för Språkhandledare i äldrevården”. Upphandlingen är en del av regeringens satsning på språkträning för anställda inom äldreomsorgen.

Under 2022 kommer föreningen Vård- och omsorgscollege att utbilda fler än 600 språkombud samt chefer och språkombudsutbildare på ett stort antal arbetsplatser inom svensk äldreomsorg.

– Att vi har vunnit upphandlingen är ett bevis på att språkombudskonceptet nu tar ett steg vidare. Vi är väldigt stolta över uppdraget, och ser fram emot att stärka det svenska språket och bidra till ökad kvalitet inom vården och omsorgen, säger Zenita Cider, vd för Vård- och omsorgscollege.

De medarbetare som utbildas till språkombud får ett särskilt ansvar för att stödja och handleda sina arbetskamrater i frågor som rör språk och andra former av kommunikation. Ett arbetssätt som leder till en tydligare kommunikation mellan medarbetarna, vilket i sin tur bidrar till en bättre arbetsmiljö, tydligare dokumentation samt ökad kvalitet och säkerhet på arbetsplatserna.

− Nu får vi möjlighet att sprida metoden som är prövad under mer än tio års tid, utvärderad av forskare och förankrad på många arbetsplatser runt om i Sverige. Skolverkets satsning gör det möjligt för många fler arbetsplatser att satsa på språkutveckling på jobbet, säger Zenita Cider.

Faktaruta:

  • Under 2021 föreslog regeringen en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen, som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för det yrke de utövar.
  • Satsningen omfattar totalt 31 miljoner kronor under 2021 och 60 miljoner under 2022. Stödet kan riktas till både befintliga och nya insatser.
  • Upphandlingen ”Utbildningsinsatser för Språkhandledare i äldrevården” är en del av regeringens satsning på språkträning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com