VO-College

Nytt enklare sätt att kvala till Yrkes SM gör det möjligt för fler att vara med

yrkse_sm_2016_emelie2

Sättet att kvalificera sig till Yrkes SM förändras på grund av osäkerheten kring att genomföra fysiska deltävlingar. Förändringen öppnar för fler att tävlan om en plats i Yrkes SM i Växjö den 10-12 maj. Tävlingsmomentet sker i metodrummet på den tävlandes skola och filmas av lärare. Filmen skickas sedan till VO-College kansli där tre nationella domare bedömer genomförandet utifrån filmen.

Anmälan fram till den 28 februari

Fram till den 28 februari finns möjlighet att anmäla tävlande till uttagning till Yrkes SM. Elva tävlande är redan anmälda till uttagningen och behöver inte anmäla sig igen. Totalt kan 20 tävlande vara med och det är först till kvarn som gäller för de nytillkomna.

Varje skola kan anmäla max en tävlande.

Kom igen nu och anmäl era duktiga elever. De som går vidare får en upplevelse för livet och växer i sin yrkesroll.

Anmäl här senast den 28 februari 

Att attrahera till utbildningar och jobb i vård och omsorg

På grund av pandemin har det varit svårt att få tävlande till de regionala deltävlingarna för uttagning till Yrkes SM. Ett skäl till det är att många skolor känner oro över smittspridningen och därför har avstått från att anmäla tävlande. Det är också osäkert om deltävlingarna som var planerade till den 7 april kan genomföras med publik.

Att arrangera en regional deltävling är en stor satsning i lokalt eller regionalt VO-College och framför allt för de skolor som står som värdar för en deltävling. Syftet med deltävlingar är att ta ut representanter till Yrkes SM och samtidigt visa på möjligheter och öka intresset för utbildning och jobb i vård och omsorg. Det är därför av stor vikt att publik kan bjudas in. I denna pandemitid så är det en utmaning.

Trots att restriktionerna försvinner och pandemin beräknas avta är osäkerhetsfaktorerna fortfarande många. Därför ändrar vi nu modellen för att kvalificera sig till Yrkes SM. På det här sättet vill vi förenkla för de som redan är anmälda och göra det möjligt för fler att vara med och tävla om en plats till Yrkes SM.

Tävlingsuppgiften filmas av lärare på skolan

De tävlande genomför en tävlingsuppgift på hemmaplan i skolans metodrum med en statist. En lärare filmar den tävlande så att de olika momenten tydligt framgår.

Tävlingsuppgiften och instruktioner till statisten, man eller kvinna, sänds ut till ansvarig lärare den 4 mars. Tävlingsuppgiften genomförs i skolans metodrum en valfri dag mellan den 4–20 mars. Den utrustning och rekvisita som behövs är vanligt förekommande i metodrum.

Filmen sänds sedan till kansliet senast den 20 mars och bedöms av tre domare. De fem tävlande med högst poäng går vidare till Yrkes SM och möter varandra i Växjö. Total är det sex tävlande som möts vid Yrkes SM. En av dem är redan klar då hon kvalificerade sig till Yrkes SM 2020 men då inte fick möjlighet att tävla eftersom Yrkes SM ställdes in.

Vilka som går vidare till Yrkes-SM presenterar vi den 11 april genom utskick till tävlande och deras coacher samt på vår hemsida och sociala medier.

Tävlingsuppgiften som ligger till grund för tävlingsmomentet kan också utföras som ett gymnasiearbete och kan på så sätt ge underlag för bedömningen och bidra till undervisningen.

Att göra - planering och hålltider

 

Börja med att utse statist, filmare och tidtagare. Filmare och tidtagare kan vara samma person.

Bestämma en dag för tävlingen som passar för tävlande, statist, filmare och tidtagare. Instruktionerna till statist skickas med tävlingsuppgiften den 4 mars, ni kan ordna och boka statist innan. Statisten kan vara man eller kvinna.

 Den rekvisita som behövs för tävlingsuppgiften är sådant som finns i ett metodrum. 

4/3

Tävlingsuppgiften sänds ut till tävlingsledare/ansvarig lärare som ser till att statisten får sina instruktioner. Vi litar på att ni genomför tävlingen på ett korrekt sätt så att den tävlande inte får information om tävlingsuppgiften eller instruktionerna till statisten före tävlingen.

4-20/3

Lärarna filmar den tävlande som genomför tävlingsuppgiften.

20/3

Sänd in filmerna vart efter de blir klara men senast den 20 mars klockan 16:00. Filmer som kommer in senare bedöms inte.

8/4

Domarna är klara med sina bedömningar. Kansliet sänder in namnen, på dem som går vidare till Yrkes SM, till WorldSkills Sweden.

11/4

Tävlande och ansvarig lärare får veta vilka som får en biljett till Yrkes-SM i Växjö den 10-12 maj.

Svar på frågor

Gunilla Locksiö är huvuddomare för tävlingarna i vård och omsorg och även vård och omsorgslärare med erfarenhet av att bedöma filmade tävlings- och arbetsmoment. Gunilla finns tillgänglig för frågor och funderingar om upplägget.

Om du har mer allmänna frågor kring tävlingen så kontakta Ann Gripenlöf

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com