VO-College

Anmäl dig till digital nätverksträff för validering

Digitalt möte - ESF

I ESF-projekten Valideringslyft  (MYH) och Validering vård och omsorg (VO-College) har det blivit tydligt att det finns behov av ett nätverk för personer som är yrkesverksamma i vård och omsorg. Syftet med ett sådant nätverk är att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte som kan stödja det egna valideringsarbetet. Denna inbjudan kan ses som ett första steg för uppbyggnad av ett sådant nätverk.  

Anmälan

Genom att klicka på länken till valt område kommer du till ett anmälningsformulär. Sista anmälningsdag 23/3. Antalet platser är begränsade till 80 deltagare per tillfälle. 

Dag och tidMålgruppAnmälningslänk
5 april
kl 9:00-12:00

Norra Sverige

Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Uppsala

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=4f9b6365eb5c
7 april
kl 9:00-12:00

Mellersta Sverige

Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad, Skaraborg, Stockholmsregionen, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro län, Östergötland

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=124df23e318d
8 april
kl 9:00-12:00

Södra Sverige

Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Skåne

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=517d2595629d

Efter sista anmälningsdagen kommer du få en Teamslänk som du ska använda för att delta vid nätverksträffen. 

Nätverksträffen finansieras av ESF och är kostnadsfri för dig som deltar. Det gör att vissa fält i anmälningsformuläret är obligatoriska för vår inrapportering till ESF-rådet, exempelvis organisationsnummer. Övriga fält är frivilliga och kan syfta till att förbereda nätverksträffen på bästa sätt och/eller underlätta vår analys och rapportering. Hjälp oss gärna med det! 

Plats

Genomförs digitalt

Målgrupp

Yrkesverksamma inom KomVux som inom vård och omsorg arbetar med validering såsom yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer samt processledare inom vård-och omsorgscollege och RUA (regionalt utvecklingsansvar).

Syfte

att initiera ett nätverk för erfarenhetsutbyte som kan stärka det egna valideringsarbetet och främja regionala stödstrukturer.   

På programmet 

  • Presentation av ESF projekten
  • Gruppdiskussioner kring olika frågeställningar kopplat utifrån era behov
  • Samling i storgrupp för sammanställning av era reflektioner och slutsatser

Underlag till gruppdiskussionerna

Vi vill att ni i samband med er anmälan inkommer med aktuella frågeställningar som har betydelse för ert arbete med validering och kompletterande utbildning och som ni ser har intresse av att utbyta erfarenheter kring. Dessa frågeställningar kommer sedan att utgöra ett underlag till gruppdiskussioner. Din frågeställning lämnar du i samband med din anmälan via anmälningslänken.

GDPR

Vård- och omsorgscollege och Myndigheten för yrkeshögskolan är noga med din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi sparar dem med stöd av lagstödet berättigat intresse, för att kunna administrera konferensen samt för framtida inbjudningar och information riktat till målgruppen. Med samma lagstöd delar vi dina personuppgifter med Europeiska Socialfonden som en bekräftelse på ditt deltagande. Det är en förutsättning för att de ska finansiera den digitala kompetensutvecklingen. Allt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. 

Länk till Vård- och omsorgscollege personuppgiftspolicy: https://www.vo-college.se/GDPR  

Länk till ESF-rådet: https://www.esf.se/Om-ESF-radet/Kontakt/Vad-ar-GDPR/ 

Välkomna!

Frågor om nätverksdagen eller andra frågor om validering

Kontaktpersoner inom Vård och omsorg

Maria Dejevik
Projektledare Validering vård och omsorg
Maria.dejevik@valideringvast.se
Telefon: 0722 465 020

Ingrid von Sydow
Projektledare Validering vård och omsorg 
Ingrid.von.sydow@linkoping.se
Telefon: 0705 743 0022

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com