VO-College

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Skolverket

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som innebär en ny princip för hur betyg ska sättas. Den nya principen ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket tar samtidigt fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Ändringarna börjar gälla från den 1 juli 2022.

Det här gäller från den 1 juli 2022

Ändringarna i skollagen innebär

  • en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts.

Vad innebär den nya principen för betygssättning?

Den nya principen för betygssättning innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. Läraren ska på så sätt får större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E (och betyget Godkänt) behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Betygen D−A

För betygen C och A behöver elevens kunskaper inte motsvara samtliga delar av betygskriterierna, utan läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Betygen B och D sätts om läraren sammantaget bedömer att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C respektive C och E.

Betyget E och betyget godkänt

För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen.

Läs mer om detta på Skolverkets hemsida

Text och bild: Skolveket.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com