VO-College

Äldreomsorgslyftets nya förutsättningar

Äldre par

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid.

Nytt för 2022 är att Äldreomsorgslyftet delvis ska finansieras med EU-medel. Satsningen ingår i Sveriges återhämtningsplan som är en del av EU:s initiativ att motverka de negativa effekterna av coronapandemin.

Kommunerna behöver rekvirera statsbidraget redan under våren, senast den 20 april 2022.

Kommunerna som söker medel ansvarar sedan själva för att fördela resurserna till egna och privata utförare av den kommunalt finansierade äldreomsorgen.

Utbildningar som är berättigade till stöd

1. Yrkespaketet undersköterka 1500 p

2. Yrkespaket till vårdbiträde 800 p

3. Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde.

4. Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där deltagarna kan:

Till den här kategorin hör kurser om exempelvis lyftteknik, demens och nutrition samt utbildning till språkombud och handledarutbildning hos Vård- och omsorgscollege.

5. Kortare eller längre utbildningar som ger deltagaren digitala färdigheter som kan behövas i arbetet med vård och omsorg om äldre.

6. Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård. Det finns information om aktuella yrkeshögskoleutbildningar på webbplatsen Yrkeshögskolan. Använd sökordet ”undersköterska”.

7. Ledarskapsutbildningar på högskolenivå för första linjens chefer inom äldreomsorgen, med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer hade. 

För att ta del av fullständig information hänvisar vi till Socialstyrelsens hemsida där du kan läsa utlysningen i sin helhet.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com