VO-College

APL-dokument som bygger på metodmaterialet

APL-dokument

Nu finns det ett APL-dokument som bygger på det framtagna metodmaterialet inom validering. I samband med att många yrkeslärare tog del av metodmaterialet "praktisk bedömning" framkom önskemål om att få använda det även som ett APL-dokument.
I samarbete med Fyrbodal har dokumentet testats och utvecklats och finns nu tillgängligt som bilaga i den här nyheten.

Materialet är framtaget i vårt ESF-finansierade projekt Validering vård och omsorg.