VO-College

Andra dagen på Yrkes-SM i bilder

Scen

Efter en fullspäckad dag igår och en god natts sömn var det nu dags för ännu en tävlingsdag. Nu skulle det tävlas i hemtjänst/hemsjukvård och domare och statister var på plats tidigt för att göra sig redo inför dagen.

Domare

Här är hela vårt härliga domargäng som består av två grupper som turas om att döma och överlägga. Från vänster Ingrid Säterberg, Gunilla Locksiö (huvuddomare), Ulrika Sjövall, Cina Johansson, Sofie Wilhelmsson, Anna Hultmark och Catarina Lindahl-Petäjä.  

Domare

Tävlingsuppgiften

Den tävlande möter Kitty Larsson född 1966 i hennes hem där hon bor med sin sambo Sam McGregor född 1945.  Kitty fick en stroke på höger sida för en månad sedan och har svårt med talet, synbortfall på vänster öga och försvagning i vänster sida, hand och arm. Hon är ledsen och deprimerad, rädd för att inte bli helt frisk igen.  Sam har en gammal fallolycka och ont i ryggen. Han har ulcerös kolit sedan 20 årsåldern och fick en stomi för 20 år sedan. Han har ögoninfektion och ser dåligt.

Sumittra Santipongpaibun

Sumittra och Kitty

Sumittra lägger om "Kittys" sår på armen.

Sumittra, Kitty och Sam

Kitty och Sam äter frukost och strax ska Sam få sina ögondroppar av Sumittra.

Sumittra byter Sams stomi

Här får Sam sin stomipåse bytt.

Sumittra och Maria Lindlöf

Sumittra tillsammans med sin coach Maria Lindlöf.

Thea Holgersson

Thea tar pulsen på Sam

Thea tar pulsen på Sam som har ramlat på robotdammsugaren.

Thea och KittyKitty som har haft en stroke behöver hjälp att ta på sig sina byxor då hennes vänstra sida har begränsad rörelseförmåga.

Thea medicinskåpet

Thea tar fram Kitty och Sams mediciner.

Thea och Monica

Coach Monica Hollender och Thea Holgersson.

Wilma Lundahl

Wilma ger Kitty sin medicin

Kitty får sin morgonmedicin i sängen.

Wilma ger Sam ögondroppar

Sam får sina ögondroppar av Wilma.

Wilma hämtar

Förbereder material inför Kittys såromläggning.

Wilma blir gratuleradWilma blir gratulerad av processledare från Skåne. Från vänster coach Rasmus Hermansson Truedsson, Susanne Rosenström (processledare) Wilma och Katrin Rongby (biträdande processledare).

Gustav Wigelius

Gustav hjälper Sam

Sam får hjälp att komma upp från golvet efter fallolycka.

Gustav byter stomi

Gustav byter Sams stomipåse.

Gustav och Kitty

Gustav samtaler med Kitty och ger henne stöd när hon ska sminka sig inför att hon ska åka på läkarbesök.

Gustav med sin lärare Angelica Gustafsson

Gustav tillsammans med sin lärare Angelica Gustafsson.

Hannah Pitkänen

Hannah

Hannah förbereder sig inför morgonrutinen.

Hannah

Sam får stödja sig på en stol för att komma upp från golvet efter fall.

Hannah

Kitty får sitt sår omlagt.

Hannah och Sofia Mann

Hannah tillsammans med sin coach Sofia Mann.

Dagmara Kalman

Dagmara

Förbereder sig inför Kittys såromläggning.

Dagmara

Dagmara stödjer Kitty i att knäppa sina byxor.

Dagmara

Dagmara håller Sams arm för att han inte ska ramla på dammsugaren igen.

Dagmara

Från vänster Weronica Kalman (syster), Dagmara och hennes coach Karin Ramström.

Statister

Här är våra duktiga statister Lovisa Andersson och Ted Franzén som har skapat spänning i de olika fallen där de agerat vårdtagare med olika behov och sinnestillstånd. Ett stort TACK till er!

Statister

Statister och Wilma

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com