VO-College

VO-College som referensgrupp i serie från UR som skildrar livet och arbetet på äldreboende

UR

Nu finns det en serie från UR som skildrar hur livet och arbetet på ett äldreboende kan vara med fokus på relationer, livskvalitet och att få vara en hel människa. Vi möter boende, personal och anhöriga i nära situationer från verkligheten. Det handlar om att få gråta, skratta, uppleva nya saker och att ha tillitsfulla relationer. Att få bli sedd som gammal och inte sjuk, som en hel människa och inte någon som bara ska vårdas. Serien består av åtta korta filmer mellan 8 -14 minuter och det finns en lärarhandledning till dessa filmer. VO-College har genom Maria Dejevik och Ingrid von Sydow varit en refernsgrupp i framtagandet av filmerna.

Filmerna, som ni kan se här, kan användas i undervisningssyfte på gymnasium, folkhögskola, komvux och annan vuxenutbildning inom vård och omsorg och som en grund för diskussioner och reflektion över de utmaningar som uppstår på arbets- och praktikplatser.

I lärarhandledningen, som går att läsa här, finns det underlag för varje avsnitt med läroplanskopplingar för vård- och omsorgsprogrammets kurser och dess centrala innehåll. Det finns diskussionsfrågor att arbeta vidare med samt en begreppslista, över sådant som kan behöva förklaras i ett språkutvecklande syfte, för varje avsnitt.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com