VO-College

Certifiering en viktig kvalitetsstämpel för undersköterskeutbildningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan 

Folkhögskola Trollhättan

Två år har gått sedan vård och omsorgsutbildningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan startade hösten 2020. Nu två år senare avslutar den första kullen nyutexaminerade undersköterskor sin utbildning efter en tid kantad av dels utmaningar men framför allt utveckling, mycket glädje och nu slutligen en stor stolthet.

Helena Nordberg och Eva-Lotta Berlin, vårdlärare och Magnus Klang, biträdande rektor på Dalslands folkhögskola i Trollhättan berättar om att när regeringen utlyste extra stöd till folkhögskolor som ville starta vårdkurser ansökte skolan om medel. Två år senare tycker de att det är fantastiskt roligt att nu få gå i mål med den första kullen bestående av 14 nyutexaminerade undersköterskor. 

Folkhögskola Trollhättan

Hur ser framtiden ut?

Den ser ljus ut! I takt med att vi blir fler som lever allt längre ökar efterfrågan på undersköterskor. Inom de närmaste åren väntas dessutom en stor grupp undersköterskor gå i pension och det har inte utbildats tillräckligt många undersköterskor för att ersätta dem.

Den tvååriga vård och omsorgsutbildningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan motsvarar Skolverkets och Vård- och omsorgscolleges gemensamma nationella yrkespaket som är utformat för arbetet som undersköterska. Under studietiden varvas klassrumsundervisning med teori och praktik. Deltagarna arbetar med praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, genomgångar och egen instudering av texter.

Något som utmärker vård och omsorgsutbildningen på Dalslands folkhögskola i Trollhättan är satsningen på extra pedagogiska resurser för elever som behöver mer stöttning för att klara studierna.

- Vi satsar på små undervisningsgrupper och mentorskap. Skolan genomsyras av en medveten helhetssyn på varje människa, något som vi tror ger bättre förutsättningar för utveckling och lärande, säger Magnus Klang.

Sedan nästan ett år har Vård- och omsorgsutbildningen på skolan varit certifierade av Vård- och omsorgscollege. Vad innebär certifieringen för er?

-  Massor, säger Helena Nordberg. Certifiering innebär ju godkänd revision. Genom att certifiera sig mot en standard visar du att din organisation uppfyller kraven i den standarden. Hela certifieringsprocessen tog drygt ett år och den tvingade oss att tänka till runt våra värderingar och vad vi kan bidra till. Med certifieringen fick vi en check på att vi är på rätt spår, ett bevis på att skolans vård och omsorgsutbildning är av god standard.

- Vård och omsorgscollege gör det också lättare för deltagarna att få praktikplatser och jobb efter avslutad utbildning. Även vi lärare har fått en bra samverkansplattform där vi lärare kan utbyta erfarenheter, avslutar Eva-Lotta Berlin.

Folkhögskola Trollhättan

Kort om Folkhögskola som studieform

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Deltagarna tar själv ett stort ansvar för din egen utveckling och har stora möjligheter att själv påverka både innehåll och arbetsformer i kurserna. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag.

Besök Dalslands folkhögskolas hemsida här

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com