VO-College

Första klassen har startat – projektet Män i hälsa utbildar undersköterskor

Män i hälsa

Det behövs under kommande år många fler medarbetare inom vård- och omsorgsområdet. Män i hälsa är ett projekt som riktar sig till män som funderat på att arbeta med människor, men som inte vet om de passar för yrket. Nu har startskottet gått för den första kullen.

Den första Män i hälsa-klassen startade i februari i år. Klassen består av 15 män, i åldern någonstans mitt i livet, är smått historisk eftersom det är Sveriges första klass inom projektet Män i hälsa i Sverige.

Det märks att projektet engagerar Kicki Player Pellby, Regional processledare Vård- och omsorgscollege Sjuhärad. Hon berättar om den norska satsningen ”Menn i helse” som har funnits i mer än 10 år.

I Norge har konceptet varit framgångsrikt. Fler än 9 av 10 som avslutat utbildningen jobbar nu inom vård och omsorg. 750 män har hittills utbildats till undersköterskor och är nöjda med sitt nya yrkesval. De har blivit goda förebilder som män i vårdyrken.

Män i häsla

Förebilder visar vägen i förändring

Förebilder är viktiga. De visar vägen. Det gäller att förändra bilden av vem som kan och vill jobba som undersköterskor inom vården. En del av det arbetet är att lyfta fram män som förebilder.

- Vi vill inspirera fler män att jobba inom vård och omsorg. Män i hälsa är ett koncept med många vinnare. Det bryter inte bara traditionella könsbarriärer utan det fyller också ett kompetensbehov. Det känns bra att veta att de flesta i första kullen har fått sommarjobb inom vård och omsorg, säger Kicki Player Pellby.

Rekryterna i projektet får ofta sin utbildning till finansierad genom aktivitetsstöd via AF,

a-kassa eller ersättning via Trygghetsrådet. Utbildningen är på totalt 16 månader.

En inkluderande och välkomnande kultur

En viktig del för såväl handledare, rekryter, brukare, anhöriga som medarbetare är att mötas av en inkluderande, omtänksam och välkomnande kultur på arbetsplatsen.

En del i projektet har varit att utveckla en utbildning i värdskap för hela personalgruppen på en arbetsplats. I vår har ca 45 medarbetare och deras chefer genomgått utbildningen. i I höst planeras ytterligare 8 - 10 utbildningar.

Framtiden oviss

Hur ser framtiden ut för Män i Hälsa i Sverige?

- Första kullen är sjösatt och vi hoppas på en andra kull, En av utmaningarna ligger i vem som ska finansiera och förvalta konceptet. Några regionala VO-college har visat intresse och vi tittar på olika alternativa lösningar, avslutar Kicki Player Pellby.

Vem står bakom projektet Män i hälsa?

Projektet Män i hälsa drivs av Sjuhärads samordningsförbund i samarbete med Vård- och omsorgscollege Sjuhärad och norska Menn i helse.

Alla som ingår i Män i hälsa i Sjuhärad hjälps åt att anpassa den norska modellen till svenska förhållanden. Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden ESF och Leader Sjuhärad.

Länkar

Läs mer på Män i hälsas egen webbsida här.

Se program från Arbetsförmedlingen där Män i hälsa framhålls som ett gott exempel på hur man kan ge människor möjlighet att byta yrkesbana. Cirka 4 minuter in i programmet börjar det filmade inslag som handlar om Män i hälsa. Se här

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com