VO-College

Förslag till föreskrifter för skyddad yrkestitel för undersköterskor har gått ut på remiss

Socialstyrelsen

Från och med nästa sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med förslag på vilka krav som måste uppfyllas för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Föreskrifterna har nu gått ut på remiss.

Det är Socialstyrelsen som kommer att pröva ansökningarna om att få ett bevis om skyddad yrkestitel. Syftet med skyddad yrkestitel för undersköterskor är att höja kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen. Läs texten i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.

Läs mer om vad skyddad yrkestitel innebär här.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com