VO-College

Översyn av handledarutbildningen

Händer

Inom ramen för ESF projektet Validering vård och omsorg pågår en översyn av handledarutbildningens innehåll i steg 1 och 2. Just nu kommer dessa nya moduler pilotas inom Skåne, Skaraborg och Stockholm.

Handledarutbildningen kommer innehålla en ram för vad som ska tas upp under utbildningen som bygger på kursen Vårdpedagogik och handledning. Den är uppdelad i olika moduler som innehåller en grundmodul som sedan kan byggas på med fyra andra moduler utifrån behov. Det kommer även fortsättningsvis gå att sätta betyg eller intyg utifrån hur utbildningen läggs upp. Till alla moduler finns färdiga Power Points med undertext som ett erbjudande att använda sig av.

Översikt av handledarmoduler

Översikt av handledarmoduler

Mer information kommer presenteras under hösten 2022.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com