VO-College

Fyrbodal satsar för att fler ska vilja utbilda sig till undersköterskor

Upprop - Fyrbodal

Världens bästa och viktigaste jobb. Men varför är det så få ungdomar som söker utbildningen inom vård och omsorg på gymnasiet? För att få fler unga att bli sugna på att arbeta inom vården och omsorgen har Vård- och omsorgscollege Fyrbodal startat en marknadsföringsgrupp för att berätta om jobben och lyfta fram en positiv bild, berättar processledaren Anita Andersson - Hagsgård.                                                                      

Det saknas undersköterskor. I och med den demografiska utvecklingen kommer behovet av utbildade inom vård och omsorg att bli ännu större. Detta tillsammans med lågt söktryck på gymnasieutbildningen inom vård och omsorg står vi inför en gemensam utmaning för hela välfärdssamhället.

- Trots att många trivs bra med att jobba med att hjälpa och stödja människor, väljer man bort vård och omsorg. Vi har svårt att få folk att söka utbildningar inom vård och omsorg på gymnasiet. säger Anita Andersson - Hagsgård, processledare Vård- och omsorgscollege Fyrbodal och anställd på Fyrbodals kommunalförbund som är en samarbetsorganisation för 14 kommuner.

- Resurserna till vård och omsorg följer inte med befolkningsutvecklingen och vi vet att det kommer bli en stor brist på utbildad personal i framtiden, fortsätter Anita Andersson -Hagsgård.  Därefter lyftes frågan i regional styrgrupp VO-College, för att diskutera hur den onda cirkeln behöver brytas.

Tillsammans med representanter från Fyrbodals kommuner från skola - arbetsliv - HR, Arbetsförmedlingen, Kommunal och representanter från Fyrbodals kommunalförbund startades en marknadsföringsgrupp för att gemensamt sprida kunskap om vårdens och omsorgens olika yrken och verksamheter, visa hur de gör skillnad och berätta hur man kan utvecklas.

För att få ett kompetent bollplank som de kunde bolla idéer anlitade gruppen en professionell marknadsföringsbyrå. Genom att överlåta en del av arbetet till en extern byrå kunde gruppen få ett utomstående perspektiv, vilket gav nya insikter och idéer.

- Vi behöver bli bättre på att marknadsföra framtidens jobb. Vi vill bland annat öka synligheten i sociala medier, i skolor och på mässor. Jag tror på att introducera unga tidigt för jobben genom exempelvis praktik, feriejobb och annat, säger Anita Andersson - Hagsgård.

Som en första aktivitet tog gruppen fram en programförklaring för att under den nationella VO-Collegeveckan sätta fokus på världens viktigaste yrke, inspirera, motivera, sprida, skapa och prata vård och omsorg, högt och lågt!

- Det är viktigt få upp frågan på dagordningen hos alla som kan och vill vara med och påverka. Nästa steg är att få barn och ungdomar att upptäcka attraktionen i yrken inom vård och omsorg och med lust och hög ambition välja att utbilda sig, avslutar Anita Andersson - Hagsgård.

Vi ser fram mot att framöver få följa Vård- och omsorgscollege Fyrbodals arbete med att marknadsföra världens bästa yrke och hoppas att deras arbete inspirerar och peppar. Läs programförklaringen om världens bästa och viktigaste jobb här.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com