VO-College

Stöd i betygssättning

Lärare

Snart är det tid för att sätta betyg och i många skolformer är det första gången betygen ska sättas utifrån de nya principerna för betygssättning. Skolverket har samlat stöd på sin hemsida om detta med bl a filmer om betyg och betygssättning som riktar sig till lärare, elever och vårdnadshavare.

Se följande relevanta länkar:

Filmer

Betyg i gymnasieskolan

Betyg i komvux på gymnasial nivå

Betyg och prövning

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com