VO-College

“Vi vill skapa en positiv känsla runt vård- och omsorgsyrket”

UpplevelseverkstadFoto: Från Kronobergs upplevelseverkstad i Växjö under Yrkes-SM 2022

Vård- och omsorgscollege Kalmar har nappat på idén om Upplevelseverkstad. Målet är att på ett lättsamt sätt tidigt skapa intresse för jobb inom vård- och omsorg. 

– Vi vill skapa en positiv känsla runt vård- och omsorgsyrket och att ungdomar ska få veta mer om möjligheterna som finns, säger Anja Karlsson, regional processledare och Annika Eriksson, lokal ordförande på Vård- och omsorgscollege Kalmar län. 

Annika Eriksson fick idén om upplevelseverkstad på ett seminarium där Vård- och omsorgscollege Kronobergs berättade om sitt arbete med sin upplevelseverkstad i Växjö. Seminariet inspirerande Annika Eriksson, och i samma veva föddes idén om att göra något liknande i Kalmar. 

Tvåhundra åttondeklassare får möjlighet att testa på arbete inom vård och omsorg – varje år

Efter att bollen hade satts i rullning dröjde det inte länge innan den första upplevelseverkstaden i Kalmar testades. Den föll mycket väl ut och sedan piloten 2019 är visionen att den ska bli en årligt återkommande aktivitet över hela länet. Cirka tvåhundra åttondeklassare deltog på piloten där möjlighet gavs att på ett lekfullt sätt testa på arbete i vård och omsorg under parollen ”göra inte höra”, det vill säga mer praktik än teori. Antalet elever som kan tas emot ökas allteftersom konceptet får fäste.

En utmaning är att få ungdomar att föreställa sig hur det är att arbeta inom vård- och omsorg. Genom upplevelser får eleverna en inblick i hur arbetsuppgifterna inom vårdyrket kan se ut. Upplevelseverkstaden består av ett antal upplevelser i form av olika koncept som tagits fram. Eleverna ”checkar in” på upplevelseverkstaden som har fem eller sex olika stationer. Varje station bemannas med yrkesambassadörer som ser till att varva olika upplevelser med diskussion och reflektion.

“Vi vill så ett frö, för vi behöver fler ungdomar som i framtiden vill utbilda sig inom vård- och omsorg”

Allt fler niondeklassare väljer bort vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Med Upplevelseverkstaden vill Vård- och omsorgscollege Kalmar län tidigt bryta utvecklingen och bidra till en mer positiv bild av vård- och omsorgsjobben. 

- Vi vill så ett frö, för vi behöver fler ungdomar som i framtiden vill utbilda sig inom vård- och omsorg. I vår upplevelseverkstad får eleverna testa på att jobba på olika stationer: Provtagning, HLR, förflyttning, hygien, kommunikation, bemötande samt mingel. Varje station tar ungefär 20 minuter. Det är viktigt med tempo så att hela upplevelseverkstaden hinns med och att det inte blir drygt för eleverna, säger Anja Karlsson.

Nästa år ska även åttondeklassarna i Oskarshamn och Västervik få prova vård- och omsorgsjobben genom en egen upplevelseverkstad.

Från de yrkesambassadörer som bemannat Upplevelseverkstad kommer positiva omdömen. Många kände en stolthet att få visa och representera sitt yrke. Det blev tillfällen för anställda inom Region och kommuner att mötas på en gemensam arena.

Ett av de bästa sätten för att komma vidare i arbetslivet är att nätverka och träffa kollegor. Det är just i mötet med andra människor och branschkollegor som man får möjlighet att utvecklas och får nya insikter. Att få ta del av andras erfarenheter och tips ger nya perspektiv och aha-upplevelser som kan vara till stor hjälp i det dagliga arbetet.  

Om du är intresserad av att höra mer om Vård- och omsorgscollege Kalmars arbete med Upplevelseverkstäder, kontakta processledare Anja Karlsson eller lokal ordförande Annika Eriksson.

vo-collegeveckan
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com