VO-College

Beslut om föreskrifterna om nationellt likvärdig utbildning till specialistundersköterska

Student

Vi kan nu förmedla den glädjande nyheten att Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar (MYH) har godkänt den nationellt sammanhållna utbildningen för specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. Vård- och omsorgscollege har varit delaktiga i framtagandet på flera sätt genom bland annat behovsanalyser, arbetsgrupper, workshop, remissvar då vi ser värdet av en nationellt sammanhållen utbildning inom området.

Läs mer på MYHs hemsida här

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com