VO-College

Årets handledare 2022: ”Jag älskar att handleda elever”

Florenta

Vård- och omsorgscollege har utnämnt Florenta Voda Ganios till Årets handledare 2022 för hennes stora engagemang för sitt jobb och sina elever. Florentas handledning har bidragit till att många elever har blivit vikarier i verksamheten. Hemma i Helsingborg är kollegorna mycket stolta över Florenta och utnämningen till Årets handledare 2022. 

Florenta Voda Ganios har 17 års erfarenhet av arbete som undersköterska. Hon är också språkombud och handledare steg 3. Florenta är anställd på Helsingborgs Vård och Omsorgsförvaltning.

Utnämningen till Årets handledare 2022 betyder mycket för Florenta. När jag pratar med henne på Teams berättar hon att utnämningen har gjort henne ännu mer taggad och motiverad att utvecklas i sitt arbete.

– Återkoppling, eller feedback, är viktigt. Utnämningen till Årets handledare 2022 känns hedrande och jag är oerhört glad. Den är ett kvitto på det arbete jag gjort är bra, säger Florenta.

Nominering och motivering

Vård- och omsorgscollege Skåne utsåg Florenta Voda Ganios till Årets handledare i Skåne och nominerade henne till den nationella utmärkelsen Årets handledare 2022. Skånes nominering var en av sjutton nomineringar som kom till det nationella kansliet. Konkurrensen var tuff då alla sjutton handledare är värdiga vinnare men Florenta stack ut och var den som tog hem utmärkelsen.

Så här lyder motiveringen:

”Florenta visar ett stort engagemang för elever och skapar en trygg och humoristisk miljö för alla runt omkring sig. Hon brinner för att lära sig mera och för att lära ut sina kunskaper. Hon är tydlig, läser av eleverna och uppmuntrar dem att klara saker de inte känner att de klarar av. Hon följer upp och talar om förbättringsområden. Hon är både språkombud och handledare steg 3. Hon ser till helheten och bidrar till kompetensförsörjning på enheten. Många av eleverna har blivit vikarier i verksamheten.” 

Drömmer om att bli yrkeslärare

Florenta berättar att hon älskar att handleda elever och att hon drömmer om att vidareutbilda sig till yrkeslärare

-  En elev frågade mig en gång varför jag inte blir lärare. Frågan fick mig att fundera på om läraryrket kanske är något för mig? Jag har därför börjat utforska möjligheten att bli yrkeslärare. Att handleda elever gör mig nyfiken – aldrig trött, säger Florenta.

Viktigt att lyfta handledarrollen

Enligt Florenta är det är viktigt att lyfta rollen som handledare.

- Vi är viktiga nyckelpersoner för eleven på arbetsplatsen men också för utbildningsanordana. Vi är inte bara elevens stöd och förebild utan vi bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny och kunnig medarbetare. En fungerande handledning bidrar till att göra arbetsplatsen attraktiv så att man behåller kompetens i verksamheten, säger Florenta.

Hon menar att handledaren är otroligt viktig. En bra handledare ska vara en trygg och kunnig person som är säker i sin roll. Att handleda ställer stora krav, det gäller att man är en förebild, inspiratör, utmanare, pedagog, bedömare samt inte minst, en blivande kollega. Handledaren måste även ha god pedagogisk kunskap.

- Det är en svår balansgång att som handledare låta eleven ta för sig men också finnas till hands för att ge stöd, säger Florenta.

Det roliga med att vara handledare är att man lär sig jättemycket själv

Florenta menar att det roliga med att vara handledare är att man lär sig jättemycket själv. Som handledare är man betydelsefull eftersom en stor del av elevens upplevelse och inlärning beror på hur kunnig och engagerad handledaren är.

- Det är roligt att se eleverna utvecklas och att som handledare bli uppskattad av sin elev, säger Florenta. 

Enligt Florenta är den största utmaningen elever som inte behärskar svenska så bra. Då krävs det ännu mer tydlighet från henne som handledare och kunskap för att kunna förklara på rätt nivå.

- Jag är själv tvåspråkig och vet vad det innebär. Det är roligt samtidigt som det är en stor utmaning. Man vill att eleven ska klara sin praktik, säger Florenta.

Vilka är dina viktigaste tips för att bli en bra handledare?

Florenta berättar att hennes tre viktigaste tips för att bli en bra handledare är:

  1. Att vara intresserad av handledning.
  2. Att ha intresse för utbildning och vilja utvecklas själv.
  3. Att vara intresserad av att arbeta med ungdomar.

Grattis till utnämningen!

Vi vill gratulera Florenta till utnämningen till Årets handledare 2022 och önska henne lycka till i framtiden. Grattis från oss alla på Vård- och omsorgscollege!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com