VO-College

Viskadalens folkhögskola: ”Med certifieringen fick vi en plattform för samarbete”

Studenter

Ulf Dahlberg är folkhögskollärare och arbetar som samverkanslärare på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. Han var med och startade undersköterskeutbildningen 2020. Med Vård- och omsorgscollege certifiering fick vi en plattform för samarbete, säger han.

Västra Sveriges arbetares folkhögskola -eller Viskadalens folkhögskola som den kallas i folkmun. Skolan ligger i Viskans dalgång, 18 km söder om Borås, 10 km från Kinna och 60 km österut från Göteborg.

Sedan två år tillbaka kan man välja att studera till undersköterska på Viskadalens folkhögskola. Skolan erbjuder en tvåårig yrkesutbildning till undersköterska. Utbildningen ges både fysiskt på plats i skolans helt unika studiemiljö eller digitalt på distans.

”Kommunerna i Sjuhärad ansvarar för rekryteringen till kursen, vilket underlättar rekryteringen av deltagare”

Undersköterskeutbildning på skolan är resultatet av regeringens äldreomsorgslyft 2020–2022 och det särskilda yrkesanslaget till folkhögskolorna. Utbildningen följer Skolverkets kursplan för gymnasiets vård- och omsorgsprogram. I december förra året examinerades de 13 första undersköterskorna.

- Utbildningen sker i samverkan med kommunerna i Sjuhärad och det är kommunerna som ansvarar för rekryteringen till kursen. Det är något som underlättar rekryteringen av deltagare, konstaterar Ulf Dahlberg.

Ulf Dahlberg berättar också om skolans satsning på utbildning i yrkessvenska. Kursen är på halvfart under lite drygt en termin och vänder sig främst till timanställda och vikarier inom vård och omsorg.

- Språket är viktigt. Att utveckla och förbättra sin yrkessvenska är nödvändigt både vad gäller utvecklingsmöjligheter och en trygg anställning som vårdbiträde samt på sikt vidare studier till undersköterska. Så efter mycket ansträngning och kontakter med Göteborgs stad kunde vi till slut starta kursen i yrkessvenska med vårdinriktning på grundnivå, säger Ulf Dahlberg. 

”För ett år sedan startade de första 16 deltagarna utbildningen i yrkessvenska. De var alla ambitiösa och intresserade.”

De första 16 deltagare startade i november förra året på utbildningen i yrkessvenska. Alla har varit mycket ambitiösa och intresserade av innehållet i kursen.

- Under varje lektion tar vi upp ett fall från deras egna arbetsplatser, det kan handla om olika problem som exempelvis hur man fixar en hörapparat eller hur man gör en felanmälan. Vi tar också̊ upp vanliga sjukdomar, som till exempel grå̊ starr och diskuterade hur man kan upptäcka att en brukare lider av någon specifik sjukdom, samt var kan man hitta rätt information om sjukdomen hos Vårdguiden, 1177, berättar Ulf Dahlberg. 

Viskadalens folkhögskola är en del av VO-College Borås-Bollebygd och certifierade sedan hösten 2021.

- Certifieringsprocessen tog ungefär ett år. Tack vare gott samarbete, transparens och förtroende gick processen mycket smidigt och vi kunde undvika de vanligaste fallgroparna. Med certifiering fick vi en värdefull plattform för samarbete med andra aktörer inom vård och omsorg, avslutar Ulf Dahlberg.

Läs mer om Viskadalens folkhögskola här.

Kort om Folkhögskola som studieform

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Deltagarna tar själv ett stort ansvar för din egen utveckling och har stora möjligheter att själv påverka både innehåll och arbetsformer i kurserna. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com