VO-College

Förändringar i lagen gällande validering

Böcker

Vård- och omsorgscollege metodmaterial för validering finns sedan i våras digitalt på plattformen Valdig. Denna plattform används i dagsläge av över 800 personer och antalet användare ökar hela tiden. Det är så roligt för oss som varit inblandade för att göra denna plattform så användarvänlig som möjligt. Det beror inte minst på alla som ställt upp och pilotat och förmedlat förslag på förbättringar. 

Den 1 januari 2023 införs förändringar i lagen gällande validering. Detta innebär att den inledande kartläggning ligger utanför valideringsprocessen, men är fortfarande lika viktig och aktuell inom en validering.

Huvudmannen för komvux är skyldig att erbjuda validering till den som har behov av det och för att kunna valdiera ska individen vara inskriven som elev. Validering gäller inte längre enbart yrkeskurser utan alla kurser inom komvux.

Vi ser fram emot dessa förändringar som kommer innebära ökade möjligheter för den enskilda individen och arbetsgivaren att ta tillvara på det kunnande som redan finns.

Nya riktlinjer för validering kommer att publiceras på VO-College hemsida under våren.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com