VO-College

Ny handledarutbildning

händer

Efter julledigheterna kommer materialet för nya handledarutbildningen finnas tillgängligt. Det bygger på ett modulsystem, se bild 1,  vilket gör det möjligt att skräddarsy handledarutbildningen utifrån de behov som finns i regionalt och lokalt college.

Under hösten har ett flertal lokala college granskat materialet och lämnat återkopplingar som varit till stor hjälp för slutprodukten av materialet.

 Översikt

Bild 1: Föreställer modulsystemet inom handledarutbildningen

Nya riktlinjer för handledning kommer att publiceras på VO-College hemsida under våren.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com