VO-College

Vård- och omsorgsutbildning öppnar för jobb inom äldreomsorgen

Gamleby folkhögskola

 Undersköterskeutbildningen som startar nu i januari på Gamleby folkhögskola är fullsatt. Utbildningen är tvåårig med fokus på äldreomsorg. Med den stora efterfrågan på undersköterskor inom äldreomsorgen ger den goda chanser till att få jobb.

 Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, behöver det rekryteras 136 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till 2026. Samtidigt vill allt färre läsa till undersköterska på gymnasiet. 

 ”Det är roligt att vår undersköterskeutbildning är populär. Alla som gick ut i klassen i somras blev erbjudna jobb”

 Johanna Karlsson och Jenny Svensson, vårdlärare på Gamleby folkhögskola berättar att skolans vård- pch omsorgsutbildning är populär och att två elever blivit erbjudna fasta tjänster parallellt med utbildningen, innan de ens avslutat studierna.

 – Det är roligt att vår vård- och omsorgsutbildning är populär. Alla som gick ut i klassen i somras blev erbjudna jobb på såväl äldreboenden som sjukhus efter utbildningen. Framtiden för skolans nyutexaminerade undersköterskor är ljus, säger Johanna Karlsson och Jenny Svensson.

 ”Våra elever är vuxna. De vet vad de vill och har siktet inställt på jobb inom äldreomsorgen redan från början”

 Hur kommer det sig att vård- och omsorgsutbildningen på Gamleby folkhögskola är överfull år efter år när man har svårt att få tillräckligt många som vill läsa till undersköterska på gymnasiet?

 - Våra elever är vuxna. De är mellan 22 år och 45 år och är mycket motiverade i sitt val av yrke. De vet vad de vill och har siktet inställt på jobb inom äldreomsorgen redan från början, menar Johanna Karlsson och Jenny Svensson.

Gamleby folkhögskolaGamleby folkhögskolaGamleby folkhögskola

 Gamleby folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor med 144 år på nacken. Skolan ligger i Gamleby ungefär 25 minuter bilväg från Västervik. Mitt emot folkhögskolan ligger Garpedansberget som är ett brant 80 meter högt berg med fina motionsslingor, ett elljusspår och en rastplats med fantastisk utsikt över Gamlebyviken. Undersköterskeutbildning på skolan är sedan 2021 certifierad och ingår i Vård- och omsorgscollege Kalmar län.

”Med den extra terminen satsar skolan redan från början på att stärka elevernas språkkunskaper” 

Skolan har stort fokus på hållbar omställning. Hållbarhet kan vara många saker: Hållbarhet för miljön, ekonomin, samhället och individen. Även språket är en hållbarhetsfaktor. Språklig hållbarhet stödjer utvecklingen både av den ekonomiska och social hållbarheten.

Kunskaper i svenska språket har blivit allt viktigare på den svenska arbetsmarknaden. Att förstå det svenska språket ger även bättre möjligheter att lyckas med studier. Därför förlängde Gamleby folkhögskolas utbildningen med en termin till fyra terminer. Med den extra terminen satsar skolan redan från början på att stärka elevernas språkkunskaper och de får fördjupa sig i svenska som andraspråk eller svenska samt studieteknik och kommunikation.

”En viktig del i lärande för hållbar utveckling är att eleverna är delaktiga och får inflytande över sitt arbete för att deras engagemang ska stärkas”

Hur undervisar man i hållbarhet? Ett sätt är ämnesöverskridande undervisning. Att arbeta över gränserna, tillsammans. Eleverna tränas i att omsätta sina kunskaper i aktiv handling som till exempel projektarbeten och temadagar om såväl hållbar utveckling, återbruk, mode och demokrati.

 Eleverna på skolan kan exempelvis påverka genom klassråd och studeranderåd. I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan och arrangerar skolgemensamma aktiviteter.

 - En viktig del i lärande för hållbar utveckling är att eleverna är delaktiga och får inflytande över sitt arbete för att deras engagemang ska stärkas På skolan har vi vår utgångspunkt i grundläggande demokratiska värderingar, avslutar Johanna Karlsson och Jenny Svensson.

Läs mer om vård- och omsorgsutbildningen på Gamleby folkhögskola

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com