VO-College

Sundsgårdens folkhögskola bidrar till en bättre framtid

Sundsgårdens folkhögskola

  På Sundsgårdens folkhögskola genomsyras verksamheten av hållbart tänkande. Tidigare i år blev de certifierade för yrkespaketet till undersköterska i lokalt Vård- och omsorgscollege Helsingborg-Höganäs-Åstorp-Bjuv. Nästa höst fördjupar de utbildningen med ett större fokus på hälsa och friskvård.

  Sundsgårdens folkhögskola är en folkhögskola i Skåne, strax söder om Helsingborg. Skolan ägs och drivs av Föreningen Sundsgårdens folkhögskola. Föreningen driver även Sundsgården hotell & konferens i samma lokaler. 

 En underbar plats i en härlig omgivning

Innan mitt möte med Maria Bengtsson som är kursföreståndare för Vård- och omsorgsutbildning på skolan googlar jag snabbt och läser massor av goda omdömen på webben. Skolan verkar ha gott rykte. Den ligger på en vacker plats i en härlig omgivning, nära badstränder och fantastisk natur för sköna promenader. Jag förstår att skolan ligger på en perfekt plats för motivation och studier!

 Verksamheten bygger på en kristen och demokratisk värdegrund. De arbetar aktivt med att ta ansvar för en hållbar värld; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hållbart tänkande genomsyrar hela verksamheten.

Sundsgårdens folkhögskolaSundsgårdens folkhögskolaSundgårdens folkhögskola

Varför är hållbarhet en viktig strategisk fråga?

Hållbarhet handlar inte bara om att effektivisera för att minska påverkan på exempelvis klimat eller miljö - det handlar lika mycket om värde till människor och omvärld. Ett aktivt hållbarhetsarbete kan utan tvekan bidra till en verksamhets förmåga att skapa trovärdighet och förtroende.

Man vet att en hållbarhetsagenda ofta har påverkan på engagemang – både internt och externt. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare och den kan vara helt avgörande för en skola att attrahera medarbetare, elever och samarbeten.

Att Sundsgårdens folkhögskola har stort förtroende och gott rykte bekräftar vård och omsorgsläraren Maria Bengtsson senare på Teams. Hon berättar om den stora generositeten i lokalsamhället att vilja bidra till skolan.

 Skolan utrustade sitt metodrum med stöd av donationer

 Ett bra exempel på detta är att skolan kunnat utrusta sitt metodrum bara med stöd av donationer. Sängarna kommer exempelvis från äldrevården och en rullstol hittade de på Röda Korset. Engångsmaterial som exempelvis inkontinensskydd där bäst före-datum gått ut, får skolan ofta från hemvården. För visst är det onödigt att slänga utgånget material när det fortfarande fungerar att använda i utbildningssyfte?

 - För att en verksamhet ska vara hållbar behöver man bland annat se till att den är så resurseffektiv som möjligt. När vi tar vara på saker och utgånget material som vi får till skänks sparar vi pengar och får en lägre påverkan på miljön. Skolan köper sällan in nya saker utan försöker så långt det går att återanvända och reparera, säger Maria Bengtsson.

 I dag läser eleverna utbildningen i yrkespaketet på 1500 poäng till undersköterska på tre terminer. För att lägga ett större fokus på hälsa och friskvård förlänger Sundsgårdens fhsk utbildningen till fyra terminer, två år, med start nästa höst. Utbildningen sker inom ramen för Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att eleverna som läser till undersköterska får en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. 

  Sundsgårdens folkhögskola certifierades av Vård- och omsorgscollege hösten 2022. Med certifieringen får skolan en plattform för samverkan, vilket är mycket positivt bland annat på grund av tillgången till kvalitetssäkrad praktik, menar Maria Bengtsson.

Sundsgårdens folkhögskolaSundsgårdens folkhögskolaSundgårdens folkhögskola

Genom att satsa förebyggande bidrar skolan till hållbarhet

 Bidrar skolans satsning på en tvåårig utbildning i vård och omsorg med större fokus på hälsa till skolans hållbarhetsarbete? Ja, i allra högsta grad eftersom hållbarhet över tid handlar om att arbeta förebyggande. Genom att förebygga sjukdom och identifiera riskfaktorer på ett tidigt stadium blir vården mer hållbar för patienterna men också ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 

Vad innebär Sundsgårdens folkhögskolas hållbarhetsarbete mer konkret?  Hur bidrar skolan mer till hållbar utveckling?

 - Vi bidrar exempelvis till energiomställningen genom att satsa på solceller och laddstolpar. Vi arbetar också med att minska mängden mat som slängs och vi försöker i möjligaste mån att välja närproducerad mat. Klädbytardagar kör vi också på regelbunden basis, berättar Sara Thim, kursansvarig för Sundsgårdens profilkurs Leva hållbart. 

 - Hållbarhet är egentligen väldigt brett. Ingen kan göra allt, men alla kan gör något, avslutar Sara Thim.

 Läs mer om Sundsgårdens folkhögskola här.

 Länk till Youtube klipp om skolan https://youtu.be/rq-RaFBcUpE

   

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com