VO-College

Nytt från Skolverket

Skolverket

I Skolverkets senaste nyhetsbrev kunde vi ta del av flera intressanta delar som även berör vård och omsorg. Exempelvis den stora nyheten om att ämnesbetygsreformens andra remiss nu är ute. Det informerades också om kommande satsningar, som nätverksträffar för diskussiner kring kompetensförsörjningsfrågan, utbildning inom digital kompetens för yrkeslärare samt webbinarium om regional planering och dimensionering av utbildning. 

Ämnesbetygsreformens andra remiss

Den som jobbar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux eller komvux som särskild utbildning kan ta del av ämnesbetygsreformens andra remiss. Skolverket har skickat ut drygt 500 ämnesplaner och ett antal programstrukturer på remiss, vilket är en del av uppdraget för att förbereda införandet av ämnesbetyg på gymnasial nivå. Synpunkter kan lämnas mellan 23 januari och 23 mars.

Läs mer här

Webbinarier
Information för den som vill veta mer om ämnesbetygsreformen och veta hur man gör för att svara på en remiss. 

Anmäl dig på till något av tillfällena på Skolverkets hemsida.

Regionala nätverksträffar för yrkesutbildning

Skolverket vill skapa nätverk för yrkesutbildning på gymnasial nivå inom samtliga skolformer i hela Sverige. Den som arbetar med gymnasial yrkesutbildning är välkommen att delta på en heldag där det finns möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som arbetar med yrkesutbildning i den egna regionen. Temat är "Hur kan vi samverka för att möta kompetensförsörjningsfrågan i din region?" 

Regional nätverksträff för yrkesutbildning, Stockholm 9 mars

Regional nätverksträff för yrkesutbildning, Jämtland- och Västernorrlands län 14 mars

Regional nätverksträff för yrkesutbildning, Skåne 10 mars

Det kommer anordnas fler träffar i fler regioner, så håll utkik på Skolverkets hemsida.

Utveckla din digitala kompetens som yrkeslärare

Skolverket erbjuder även en workshopserie - digital kompetens för yrkeslärare, där det ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i de digitala verktyg som elever kommer att möta i sin framtida yrkesroll. 

Läs mer om utbildningen här.

Regional planering och dimensionering av utbildning

På grund av riksdagens beslut om att ändra i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux, bjuder Skolverkat in till webbinarium. Vid dessa tillfällen kan huvudmän eller skolchefer få information om vad detta kommer att innebära. 

Anmälan
Webbinarium 15 mars
Webbinarium 17 mars

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com