VO-College

Välkommen till vår nya ordförande och vice ordförande

Niclas Snygg
Vård- och omsorgscollege Skåne välkomnar.
Niclas Snygg arbetar som verksamhetschef för hemvård, rehabilitering och service för seniorer i Lunds kommun och har över 25 års arbetslivserfarenhet som chef inom vård och omsorg. Från och med januari 2023 är han också regional ordförande i Vård- och omsorgscollege Skåne. I VO-collegesammanhang har Niclas varit med i flera år, både som vice ordförande och ledamot i såväl regional styrgrupp som lokal.
Niclas vill i sin nya roll jobba för att lägga extra stor vikt vid att jobba tillsammans med utmaningarna som vård- och omsorgen står inför i Skåne. Niclas vill lyfta blicken och belysa hur alla medlemskommuner och lokala college kan arbeta gemensamt utifrån goda exempel och lyckat strategiskt arbete med bland annat kompetensutmaningarna. Vård- och omsorgscollege ser han som en naturlig del i arbetet med att attrahera nya medarbetare och att kvalitetssäkra utbildningar. Samverkans ytan regionalt är viktig och att driva arbetet med den beslutade verksamhetsplanen och att driva alla processer med måluppfyllelse är en del utav det nya uppdraget som regional ordförande. Med sig i presidiet har han Helena Ståhl, förvaltningschef Hälsa och Omsorg i Osby kommun, även Helena har erfarenhet av arbetet i VO-college lokalt och regionalt.
Tillsammans med regionala processledare och styrgruppen är ambitionen att samverka i hela Skåne och på ett bättre sätt nå ut i alla led i både regionens- och kommunernas verksamheter samt till framtida medarbetare.
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com