VO-College

Ingrid Säterbergs ledstjärna: Enkelhet, enkelhet, enkelhet!

Ingrid Säterberg

Ingrid Säterberg kan konsten att leverera resultat och att göra arbetet roligt och enkelt. Efter 12 år som regional processledare för Vård- och omsorgscollege Västernorrland väntar nu nya utmaningar. Pensionärslivet hägrar - men bara på deltid.

Vi ses digitalt på Teams. Framför mig på min skärm ser jag en kvinna som utstrålar styrka och handlingskraft. Hon känns samtidigt lugn och trygg.

Ingrid berättar engagerat om sitt intresse för människor och om drivet att få fler ska vilja välja att arbeta inom vård och omsorg. Hennes nästa utmaning kommer att bli en förstudie om vård i glesbygd. Förstudien finansieras av Svenska ESF-rådet och kommer att pågå under nio månader.

– I glesbygden görs stora ansträngningar för att vård och omsorg ska fungera, säger hon. Det är också svårt att få tag i personal med rätt yrkeserfarenhet och utbildning. Med förstudien vill vi undersöka möjliga lösningar. Det kan exempelvis handla om olika upplägg för utbildningar och kompetensväxling.

Vi fortsätter att prata om åren som regional processeldare för Vård- och omsorgscollege Västernorrland. Hon berättar om saker som hon är stolt över, höjdpunkterna. Satsningen på språkombud är en sådan. Att strukturera om och göra handledarutbildningen till en trestegstrappa, en annan. Jag märker att Ingrid särskilt brinner för handledarskapet.

— För många är det ett stort steg att bli handledare steg 1–2 och stödet från mer erfarna handledare är viktigt. Steg 3 handledarens uppdrag är att handleda handledare och betyder mycket för lärandet i verksamheter och på arbetsplatserna, säger hon.

Med enkelhet och ett prestigelöst klimat blir jobbet roligare och mer kreativt

Under vårt samtal återkommer ordet enkelhet gång på gång. Att krångla till saker och göra saker mer komplicerade än vad är, det är inget för Ingrid. Enkelhet och prestigelöshet är hennes ledstjärnor. Med enkelhet och ett prestigelöst klimat blir jobbet roligare och mer kreativt.

— Gör det enkelt, var tydlig och ha fokus på användaren, säger hon. Om det finns något recept på framgång så är just dessa tre ingredienser bland de viktigaste. Det må gälla allt från styrgruppsmöten till att ta fram koncept och material till WorldSkills skoltävlingar.

Ingrid fortsätter att berätta om Skoltävlingarna i Haparanda, Ånge, Örebro och Falköping. Hur väl alla samarbetade och krokade arm för att genomföra de lokala tävlingarna från norr till söder, på en liten eller stor skola, i olika sorters lokaler och verksamheter och med delvis olika förutsättningar.

Vård och omsorgscollege handlar om att kroka arm för att få fler att vilja välja vård och omsorgsjobben

—  Det var Vård och omsorgscollege på riktigt, säger Ingrid. För visst är det just det Vård och omsorgscollege handlar om? Att få arbetsliv och utbildning att kroka arm på såväl lokal, regional som nationell nivå för en tryggad kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Vi pratar om hur värdefullt det är att få uppmärksamhet för positiva händelser i branschen. Att anordna tävlingar är ett bra sätt att erbjuda elever en inblick i vård och omsorg inför deras kommande gymnasieval. Upplevelseverkstäder är ett annat sätt.

Det var Ingrid och Vård- och omsorgscollege Västernorrland som planterade idén till upplevelseverkstäder som sedan kom att utvecklas och sprida sig som ringar på vattnet till andra college runt om i Sverige. 2014 genomförde de sin första upplevelseverkstad med fokus på att uppleva och ha roligt för elever i åttonde klass.

–Mitt fokus har alltid varit enkelhet och tydlighet. I Vård- och omsorgscollege jobbar vi tillsammans, oavsett våra olika ordinarie yrkesroller. Det är genom samverkan vi når vårt mål och att vi får fler att vilja arbeta i inom vård och omsorg, avslutar Ingrid

Tack och lycka till

Vi önskar Ingrid all lycka framåt. Vi tackar för gott samarbete och allt bra som vi under hennes uppdrag som regional processeldare för Vård- och omsorgscollege Västernorrland fått ta del av. Stort tack och lycka till!

Skribent
Helen Larsson
En hel del kommunikation

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com