VO-College

Nu finns den nya handledarutbildningen med nya riktlinjer tillgängligt

Moduler

Den nya handledarutbildningen är uppdelad i moduler, en grundläggande modul steg 1 och fyra påbyggnadsmoduler som tillsammans bildar steg 2. 

Läs mer och ta del av materialet här 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com