VO-College

Första gruppen språkombud är utbildade!

Gislaveds kommun gör stora satsningar på att bli en "Språkutvecklande arbetsgivare". Detta har möjliggjorts genom ett ESF-projekt, där medarbetare erbjuds olika utbildningsinsatser såsom att studera yrkessvenska men också utveckla stöd på arbetsplatsen genom språkombud, enligt VO-college koncept. Första utbildningsgruppen till språkombud startade i december och avslutades i slutet av mars med festligheter och diplom.

De nyutbildade språkombuden arbetar inom olika områden såsom bemanning, vård- och omsorgsboende, korttidsboende och personlig assistans. Alla deltagare uppgav att de var mycket nöjda och tyckte utbildningen var bra. Nu planeras olika uppföljningar och nätverksmöten för att stötta språkombuden i deras nya roll.

Enhetschefer i Gislaveds kommun har också erbjudits VO-Colleges chefsutbildning "5 nycklar till en språkutvecklande arbetsplats" och ett flertal har genomfört denna.

Ett samarbete inom VO-College Jönköpings län har möjliggjort språkombudsutbildningen, som idag erbjuds av utbildare på MoA-Lärcentrum i Jönköping. En grupp språkombud på Höglandet har precis påbörjat sin utbildning och i slutet av april börjar ytterligare en grupp från Höglandet och en från GGVV. Nu planerar vi för att få fler språkombudsutbildare inom vårt VO-College.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com