VO-College

Nya riktlinjer och en uppdaterad handledarutbildning

Handledarutbildningen

Vård- och omsorgscollege uppdaterade handledarutbildning är här. Med ett nytt upplägg och nya riktlinjer erbjuder vi nu en mer flexibel utbildning uppdelad i två steg med fem moduler.

Handledarutbildningen utgår från nya nationella riktlinjer för utbildning av handledare inom Vård- och omsorgscollege. Riktlinjerna  har till syfte att stärka en likvärdig handledarutbildning samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet, utbildning och fackliga organisationer.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som kommer ha uppdrag att handleda elever i prao, apl och LIA samt under validering och som lärling. Utbildningen riktar sig också till medarbetare som handleder deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, introduktion av nyanställda, brukare/patient och närstående.

Anpassningsbar utbildning i två steg och fem moduler 

Vård- och omsorgscollege handledarutbildning bygger på gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng och Skolverkets webbaserade handledarutbildning och är uppdelad i två steg med fem moduler. Det är en grundmodul som är steg 1 och fyra påbyggnadsmoduler som tillsammans är steg 2. Modulerna i handledarutbildningen steg 1 och 2, kan genomföras var för sig eller tillsammans. 

Steg 3-utbildningen är ytterligare en påbyggnadsutbildning inom handledning som vänder sig till handledare som handleder andra handledare. 

- Vårt mål har varit att göra handledarutbildningen mer anpassningsbar. Genom att dela upp utbildningen i moduler erbjuder vi en mer flexibel modell som kan skräddarsys efter verksamheternas behov och förutsättningar, säger Ingrid von Sydow, verksamhetsutvecklare Vård- och omsorgscollege.

Handledarutbildningen leder till betyg eller intyg. För att uppnå kursmålen i ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng krävs att alla moduler i steg 1 och 2 är genomförda och att det finns ett underlag för betyg. Den grundläggande modulen motsvarar 50 poäng och övriga moduler motsvarar tillsammans ytterligare 50 poäng. 

Stärkt samsyn, likvärdighet och god kvalitet

- Med nya riktlinjer och en uppdaterad handledarutbildning fortsätter vi vårt arbete med att säkerställa samsyn, likvärdighet och god kvalitet. Att vara handledare är ett viktigt uppdrag eftersom medarbetaren också är en yrkesambassadör för utbildningar och yrken inom värd och omsorg, säger Maria Dejevik, verksamhetsutvecklare Vård- och omsorgscollege.

Läs mer och ladda ner materialet till nya handledarutbildningen här 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com