VO-College

Vård- och omsorgs programmet i Ängelholm bjöd in till inspirationsdag

Ängelholm öppet hus
Det var en stor uppslutning när nya VO programmet bjöd in till en inspirationseftermiddag i Ängelholm den 18/4.
Utbildningen som startade HT 2022 efter att haft en paus på 20 år i Ängelholm kom till efter ett upprop av Malin Björsing (bild 2), sjuksköterska och omvårdnadslärare.
Söktrycket till starten i höst är redan högt, 27 elever.
Skolan har investerat i en modern metodsal som ligger i framkant och kommer att rusta eleverna med praktisk kunskap innan praktikperioderna.
Omställningen till Nära Vård är integrerad i utbildningen och rustar de blivande medarbetare med både kunskap och förståelse för den förändring som verksamheterna genomgår med patienten/brukaren i fokus.
Tidigt i arbetet med att skapa den nya utbildningen togs kontakt med VO College både lokalt och regionalt och nu är skolan certifierad.
 
Vi önskar lycka till från VO College Skåne
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com