VO-College

Handledarutbildning

handledarutb

Vård- och omsorgscollege utbildar handledare i 3 steg

Varför handledarutbildning?
Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda

Steg 1 och 2

Utbildningen vänder sig till anställda som kommer ha uppdrag att handleda elever i prao, apl och LIA samt under validering och som lärling. Utbildningen riktar sig också till handledning av deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, introduktion av nyanställda, brukare/patient och närstående.

Modellen innebär att handledarutbildning är uppdelad i flera moduler. Det är en grundmodul som är steg 1 och fyra påbyggnadsmoduler som tillsammans är steg 2. Modulerna i handledarutbildningen steg 1 och 2, kan genomföras var för sig eller tillsammans. Steg 3-utbildningen är ytterligare en påbyggnadsutbildning inom handledning som vänder sig till handledare som handleder andra handledare.

Handledarutbildning process

Handledarutbildningens alla moduler i steg 1 och 2 utgår från gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng, Skolverkets webbaserade handledarutbildning samt information om VO-College. 

Utbildningen leder till betyg eller intyg. För att uppnå kursmålen i ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng krävs att alla moduler i steg 1 och 2 är genomförda och att det finns ett underlag för betyg. Den grundläggande modulen motsvarar 50 poäng och övriga moduler motsvarar tillsammans ytterligare 50 poäng.

Steg 3

Steg 3-utbildningen är ytterligare en påbyggnadsutbildning inom handledning som vänder sig till handledare som handleder andra handledare. Detta material är ännu inte reviderat.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com