VO-College

Vård- och omsorgscollege nya riktlinjer för validering

Kunskap

Vård- och omsorgscollege (VO-College) har tagit fram nya riktlinjer för validering. Maria Dejevik och Ingrid von Sydow från kansliet berättar kort om de nya riktlinjerna.

Validering är en process som ska ge en individ möjlighet att visa och reflektera över sitt kunnande oavsett hur det har förvärvats. Validering ska leda till förkortning av studietiden och bygger på det livslånga lärandet vilket innebär att det kan vara formellt-, informellt- men också via icke-formellt lärande.

Begreppet kunnande är en individs kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet och uppvisas samt bekräftas både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och betygskriterier. När kunnandet har kartlagts och bedömts kan det värderas, erkännas och dokumenteras och få ett formellt värde.

Berätta om riktlinjerna i korthet?

Den 1 januari 2023 trädde förändringar i skollagen och Förordning om vuxenutbildning i kraft. I samband med detta introducerades begreppet kunnande samt att en valideringsprocess ska innehålla fördjupad kartläggning och bedömning.

Med VO-College nya riktlinjer, som antogs av VO-College styrelse i februari 2023, beskrivs valideringsprocessens olika delar, de olika rollernas uppdrag och ansvarsområden.

Syftet med VO-College riktlinjer är att skapa samsyn, likvärdighet och kvalitetssäkring inom validering.

Vilka vänder sig de riktlinjerna till?

Riktlinjerna vänder sig till utförare av validering och som är certifierade inom VO-College.

Vad är nyheten med Vård- och omsorgscollege nya riktlinjer?

Ändringarna i Skollagen som berör VO-College riktlinjer är bland annat att det införs en skyldighet för Komvux i hemkommunen att erbjuda en inledande kartläggning inför validering eller prövning.

Detta innebär att den inledande kartläggningen, som tidigare kallades översiktlig kartläggning, nu ligger utanför valideringsprocessen och genomförs innan processen startar upp. Kartläggningen ska bidra till att identifiera områden som individen kan validera och spelar en viktig roll för kvalitén och kunskapssynen. Individens egna mål med en eventuell validering ska framgå i den inledande kartläggningen.

Den kunskapssyn som ligger till grund för VO-College validering och metodval är det livslånga lärandet där formella och icke formella lärandet ska fångas upp och synliggöras. 

Ta del av Vård- och omsorgscollege nya riktlinjer för validering här

Tips

Skolverkets video som beskriver hur en validering går till.

Repotage om Validig

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) skrev ett repotage om att validera i Validig, den digitala plattform för validering som här framtagen av VO-College. Ta det av artikeln här

Se även video om Validig för att få en uppfattning hur plattformen ser ut och fungerar. Läs mer och ansök om licens på validig.se

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com