VO-College

Studiedag för länets VO-lärare

   

Torsdag 27 april hade VO-College Jönköpings län bjudit in till en dag för länets alla VO-lärare.

Gemensamt för programpunkterna, som både bestod av gemensamma delar som av en del valbara seminarier, var att det var utvecklingsledare från Kommunal utveckling som inom sina respektive specialområden informerade om olika utvecklingsprojekt som är på gång inom Regionen och länets kommuner. Dessa utvecklingsprojekt är sådant som kommer beröra baspersonal inom vård och omsorg nu och framöver.

I utvärderingen finns önskan om fortsättning på liknande länsgemensamma dagar, gärna med olika diskussionspunkter och tid för samtal kring frågor som berör verksamheterna. Flera tog också upp behov av diskussion kring hur vi får fler att välja vård- och omsorgsbranschen. En nog så aktuell fråga!

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com