VO-College

VO-College pratar med Emmy Wahlberg, språkombud i Pajala

Språkombud Pajla

Under våren 2022 utbildades de fyra första språkombuden inom äldreomsorgen i Pajala kommun. En av dem som fick gå utbildningen var Emmy Wahlberg, undersköterska på Ängsbacken. Hon berättar att det första året med språkombud bland annat har lett till att kollegorna har fått mer tillit till varandra och till att atmosfären på avdelningen har blivit mer öppen.

Som språkombud är Emmys roll att tillsammans med chefen hålla i trådarna för det språkutvecklande arbetet. Emmy tycker att hon var medveten om språkbrister på arbetsplatsen även innan hon gick utbildningen till språkombud, men att hon nu har fått verktygen för att ta tag i saker.

Ett av de verktygen är att ta upp frågor om språk och kommunikation under deras arbetsplatsträffar. Emmy berättar att hon då ofta utgår ifrån handboken Lyft språket på jobbet. Hon tycker att det har varit jättebra, och bland annat bidragit till att kollegorna pratar mer med varandra, och att de som mest var tysta tidigare också deltar i samtalen numera.

–  Nu kan vi ta upp att vi behöver prata med varandra, att det är viktigt att alla på jobbet kommunicerar, och att den som brukar vara tyst också kan pröva att delta i samtal. Jag brukar uppmuntra alla att tänka att ”jag kan också säga något.” 

På Emmys avdelning är de sju fast anställda. Två har svenska som förstaspråk, övriga förstaspråk är thailändska och persiska. Genom språkombudsutbildningen förstår hon bättre på vilken nivå kollegornas svenska ligger, och hur svårt det kan vara att ta emot och ge information, och att säga till om man inte förstår.

Nu pratar vi mer öppet om kommunikationen

Emmy berättar att utbildningen till språkombud hölls på distans av språkombudsutbildarna Berith Johansson och Maria Lindbäck Hedberg, och att hon tyckte att det fungerade väldigt bra. Under själva utbildningen gjorde de många arbetsplatsuppdrag och reflekterade mycket över frågor om språk och kommunikation på jobbet. Emmy tycker att utbildningen var jätteintressant, och att hon fick många idéer på vad man kan göra när människor med olika förstaspråk arbetar tillsammans.

- Satsningen på att ha språkombud har lett till ett mer tillitsfullt och öppet klimat, och det märks på många olika sätt. Många är gladare och vi skrattar mycket. Jag har också blivit medveten om hur viktigt det är att ha en fungerande grupp för att språket ska kunna utvecklas.

En annan sak som Emmy lärde sig under utbildningen är att språket utvecklas bättre om man inte gör arbetsuppgifter åt någon annan, utan istället uppmuntrar den som är osäker att våga göra uppgiften själv. Det kan till exempel handla om att ringa ett telefonsamtal eller skriva en text.

- Numera säger jag ”Kom så gör vi det tillsammans”, och finns med som stöd. På det sättet växer ju de som behöver utveckla sin svenska, säger Emmy.

Språkombudet och chefen håller i trådarna

Förutom rollen som språkombud är Emmy sedan tidigare schemaadministratör och aktivitetsombud. Dessutom är hon med och visar dokumentationssystemet för nya vikarier.

– Under utbildningen blev jag helt i gasen, och tänkte att jag ska förändra hela verksamheten och gå in för det på 100%. Men nu har jag insett att det gäller att ta små steg, och fokusera på att göra det jag kan. Vi har stora språkbrister, men tiden räcker inte till att göra allt. När behoven är stora är det viktigt att inte tappa sugen för att allt inte funkar.  

Hon tycker att hon har fått tid för rollen som språkombud av sin chef, men säger också att hon önskar att hon hade haft mer tid till reflekterande samtal med de som behöver språkstöd.

– De samtal vi har haft har lärt mig mycket, och jag tror att de har lärt mina kollegor mycket också, säger Emmy. I slutänden handlar ju det språkutvecklande arbetet om att förbättra kvaliteten för brukarna.

Se på en kort film med Emmy.
Filmen är framtagen av Laplands Lärcentra 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com