VO-College

Nadia Thomsen – Årets språkombud Skåne 2023

Nadja årets språkombud

Den 22 mars var en speciell dag för Nadia Thomsen, undersköterska på Suellsgatans äldreboende i Landskrona. Då fick hon veta att hon blivit utsedd till Årets språkombud Skåne 2023, en utmärkelse som delas ut av Skånes kommuner och Vård- och omsorgscollege.

Nadia Thomsen berättar att hon just den här morgonen väcktes av ett telefonsamtal från enhetschefen Ingrid Borgström som gratulerade och avslöjade att Nadia blivit vald till Årets språkombud Skåne. Ingrid Borgström läste också upp motiveringen från juryn:

”Nadia hjälper gärna sina kollegor på ett pedagogiskt sätt. Hon hjälper till med dokumentation för att hitta rätt formulering och hjälper till med introduktion av nya kollegor. Nadia finns tillgänglig i situationer där missförstånd behöver lösas och i sin roll som språkombud är hon lyhörd, engagerad och professionell.”

När Nadia lite senare kom till sin avdelning på Suellsgatans särskilda boende blev hon gratulerad av arbetskamraterna som varit med och röstat fram henne. En tid senare fick hon åka till Lund där utmärkelsen delades ut under en festlig ceremoni med tårta, diplom och blommor.

En positiv atmosfär bidrar till språkutveckling

På frågan om varför just hon fick utmärkelsen säger Nadia att det nog beror på att hon tycker att det är viktigt att visa intresse, lyssna och vilja hjälpa till. Hon försöker alltid att bidra till en god stämning på jobbet.

 Än så länge har Nadia inte mött några fördomar, ifrågasättanden eller tveksamheter gentemot henne i rollen som språkombud. Det tror hon beror på att hon har ett starkt stöd från sin chef, och att de har en väldigt positiv atmosfär på avdelningen. Nadia berättar att det till och med har hänt att personer ”utifrån” har kommit in och frågat om det går att få jobb på just deras avdelning. 

Ännu roligare att vara språkombud nu!

Som språkombud tar Nadia upp frågor om kommunikationen på arbetsplatsen, och stöttar sina kollegor på många olika sätt. Tidigare, berättar Nadia, skrev hon ofta texter istället för den som tyckte att det var svårt. Men så sa hennes chef att hon fick ”skrivförbud”, och att hon istället skulle få tid för att sitta bredvid den som behöver stöd, till exempel när det är dags att uppdatera genomförandeplaner. Det har gjort mina kollegor säkrare på att skriva , säger Nadia, och lägger till att alla behöver träna på att skriva själva om de ska utveckla sin svenska.

I rollen som språkombud har Nadia också tagit fram en pärm med ordförklaringar, bland annat på förkortningar och ord som är typiska inom äldreomsorgen. Dessutom har hon tillsammans med andra språkombud på Suellsgatans äldreboende tagit fram en lista på skånska ord som kan vara svåra att förstå. För att göra listan så bra som möjligt fick även kollegorna bidra med förslag, till exempel på ord som äldre personer använder, men som kan vara okända för yngre kollegor och för de som har ett annat förstaspråk än svenska.

Nu har det blivit ännu roligare att vara språkombud, säger Nadia Thomsen som är stolt över utmärkelsen. Hon tycker att det känns bra att ha fått en bekräftelse på att hon som språkombud faktiskt bidrar till att arbetskamraterna utvecklar sin svenska, och på det sättet också stärker sin kompetens.

Viktigt att lyfta fram rollen som språkombud

En av dem som varit med och instiftat utmärkelsen Årets språkombud Skåne är Susanne Rosenström, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne. Inom Skånes kommuner tycker man att språkombudsrollen är ett av de viktigaste redskapen för att säkra framtidens personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Susanne Rosenström berättar att det finns 200 språkombud i Skåne, men att språkombudsrollen fortfarande är relativt okänd ute i verksamheterna. Om jag får önska något, säger Susanne, så är det att ha ett språkombud i varje arbetsgrupp, att varje ledningsgrupp förankrar språkombudsrollen, och att det alltid finns ett inriktningsbeslut bakom uppdraget. 

Utmärkelsen tycker hon är viktig dels som ett sätt att visa på goda exempel, dels för det fortsatta förankringsarbetet. Nyheten om utmärkelsen har fått stor spridning i sociala medier och i flera tidningar, berättar Susanne. Även radio och tv har lyft utmärkelsen. Den marknadsföringen är bra, inte minst för att synliggöra rollen, menar hon. Förutom att den som får utmärkelsen blir väldigt glad över att arbetet som språkombud uppmärksammas är priset viktigt för hela arbetsplatsen. Alla på avdelningen är ju involverade i det språkutvecklande arbetet, inte bara språkombudet, avslutar Susanne Rosenström.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com