VO-College

Nyheter om Validig

Validig

Beviljade medel för utveckling av Validig

Vård och omsorgscollege har blivit beviljade 1 600 000:- i statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) för att uppdatera metodmaterialet inom validering i plattformen Validig inför införandet av ämnesbetyg. 

Det omfattar även informationsspridning av de förändringar som kommer att ske i samband med uppdateringarna.

Just nu är arbetet i planeringsfas och kommer att pågå fram till september 2024.

Kompetensutvecklingstillfällen

Under hösten kommer det erbjudas ett antal tillfällen för kompetensutveckling av den digitala plattformen för validering, Validig. 

Dagar och tid läggs ut på hemsidan där ni kan gå in och anmäla er.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com