VO-College

Satsning på Språkutvecklande arbetsplatser

G-ved Språkutvecklande arbetsplats

Sara Steffensen, projektledare för Gislaveds kommuns satsning kring språkutvecklande arbetplatser, bjöd in till information kring hur de har arbetat för att utveckla språket hos anställda inom kommunal vård och omsorg. 

Projektet pågår till februari 2025 och består av tre delar, Yrkessvenska, Språkombud och Chefsutbildning. Personal och chefer märker redan nu en förbättrad  kommunikation på arbetsplatserna.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com