VO-College

Verktyg för språkutveckling

Språkombudsutbildare

VO-College har beviljats främjandemedel från Arbetsförmedlingen under 2023. Medlen ska användas för att synliggöra kompetens och stärka kunskaper i svenska.  

Vi kommer att spela in fem nya avsnitt till vår Språket på jobbet podden. Nya poddavsnitt kommer ni kunna hitta i början av 2024: Språket på jobbet podden

Vi kommer även att ta fram fortbildningsmaterial PRATA OM JOBBET.  
Syftet med materialet är att utveckla språk- och yrkeskompetens i vård och omsorg. Prata om jobbet tas fram av Eva Widman Röjerås, vårdlärare och Maja Nordström, SVA-lärare på undersköterskeprogrammet i Uppsala kommun. Tanken är att till exempel språkombud eller handledare skulle kunna använda sig av materialet. 
Exempel på innehåll som tas upp i ”Prata om jobbet”:

  • Kommunikationens roll i vårdarbetet
  • Envägs- och tvåvägskommunikation i vårdarbetet
  • SBAR/Rapport
  • Telefonsamtal
  • Tystnadsplikt/sekretess
  • Bemötande inom vården
  • Förståelse för olika kulturer
  • Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och lokala ord

 Prata om jobbet kommer finnas tillgängligt på VO-College hemsida och presenteras i början av nästa året.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com