VO-College

Årets Handledare 2023

vinnare23

MARIE VENDEL UTSEDD TILL ÅRETS HANDLEDARE I SKÅNE!

Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Skåne är utsedd. En mycket rörd vinnare firades med blommor och tårta i Lund på torsdagen. I december väntar rikskonferensen i Stockholm där årets handledare i Sverige ska utses.

Tre kvinnor som pratar vid ett bord.

Marie Vendel tillsammans med sin chef och biträdande processledare för VO-college Skåne Petra Douhane.

Marie Vendel som är stödpedagog i Landskrona stad är utsedd till vinnare bland de 32 nominerade handledarna och kommer att representera Skåne i den nationella tävlingen.

NOMINERING ÅRETS HANDLEDARE

Marie är en genuin och tillitsfull handledare som ser varje elev där hen befinner sig, som stödjer individen att nå sin potential och mål i yrkesutbildningen. Marie är en god ambassadör som inspirerar våra elever till en framtid inom Vård och omsorg. Hon ger utrymme till diskussion och reflektion kring det viktiga uppdraget att handleda elever, både i den lokala arbetsgruppen och vid handledarträffar som arrangeras övergripande i staden som Marie leder i egenskap av steg 3 handledare. Arrangera handledarträffar för medarbetare i Landskrona stad, i syfte att stödja organisationens handledare att kvalitetssäkra elevernas APL och lärande, – Marie främjar en lärande miljö genom att bekräfta förmågor och överbrygga teori till praktik. Marie är en nyfiken och professionell handledare, som efter 25 år i yrket förmedlar att möjligheten till utveckling i branschen är dynamisk.

Stort grattis Marie!

En skrattande kvinna med blommor och diplom
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com