VO-College

Certifieringar under 2023

Samverkan

Under 2023 har vi haft en jämn ström av certifieringar av nya arbetsgivare och utbildare i lokala VO-College. VO-College Örebro län, Göteborgsregionen och Skaraborg har återcertifierats och har gått in i en ny certifieringsperiod.

Fyra nya kommuner med utbildare

Vårgårda och Herrljunga kommun har anslutit till samverkan i VO-College Sjuhärad tillsammans med Sundlergymnasiet och Vuxenutbildningen i Vårgårda. I Stockholmsregionen är Huddinge och Järfälla nya arbetsgivare i samverkan tillsammans med Widerströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen i Huddinge samt Järfälla Lärcentrum.

Nya utbildare

Drottning Blankas Gymnasieskola i Borås och i Göteborg samt Ängelholms gymnasium är nya gymnasieskolor som ger vård- och omsorgsprogrammet. Arena Utbildning i Örebro, Cuben Utbildning i Stockholm och Svea Education i Kista är vuxenutbildare som utbildar i yrkespaketen inom vård och omsorg. Sedan 2021 har många folkhögskolor startat utbildningar i yrkespaketet till vårdbiträde och undersköterska och 2023 anslöt Östra Grevie folkhögskola i Skåne.  

Utbildare som har lagt till en utbildning

Utbildare som är certifierade kan lägga till en ny utbildning och får då en förkortad ansökningsprocess. Gymnasieskolorna Brinellskolan i Fagersta, Bäckdalsgymnasiet i Jönköping har lagt till barn- och fritidsprogrammet med utgång mot funktionshinder och Polhemsskolan i Gävle har utökat med IM-programmet. Hermods Linköping tar emot elever från Norrköping och är nu med även där. Tingvallagymnasiet i Karlstad är certifierade för vård- och omsorgsprogrammet och har lagt till vuxenutbildningen.

Återcertifieringar

VO-College Göteborgsregionen, Örebro län och Skaraborg är återcertifierade och har börjat en ny certifieringsperiod som sträcker sig fem år fram i tiden.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com