VO-College

Presentation av handledarutbildning steg 1-3

Handledarutbildningen

Moduler steg 1-3 version mindre

Mars 2023 uppdaterade VO-College riktlinjer och koncept för handledarutbildning steg 1 & 2 samt december 2023  uppdaterades handledarutbildningen steg 3.

Vi inbjuder till ett antal informationstillfällen där vi presenterar hur materialet är tänkt att användas. 

Anmälan behövs inte utan gå in på möteslänk som finns nedan.

Möteslänk

Datum och tidLänk
6 februari kl. 13.00 - 14.30       Steg 3Möteslänk
12 februari kl. 10.00 - 11.30     Steg 3Möteslänk
28 februari kl. 10.00 - 11.30      Steg 1 & 2Möteslänk

Plats 

Digitalt möte via Google Meet

Välkomna!

Kontakt

maria.dejevik@vo-college.se
ingrid.von.sydow@vo-college.se 

handledarutbildningen
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com