VO-College

Grattis Linn Sandin, Årets handledare i Västmanland!

Linn Sandin

Årets handledare i Västmanland 2023

Linn Sandin arbetar som undersköterska på Strömsborgs äldreboende i Arboga. Nomineringen till årets handledare kommer från Högskolecentrum i Arboga och delar av nomineringen lyder så här: "Linn delger sina yrkeskunskaper på ett lärorikt sätt så man känner att man får ta del av verksamheten. Hon bidrar till att man känner sig trygg inför sin framtida yrkesroll, även på ett välkomnade sätt så man känner sig inkluderad i arbetslaget".

 Det finns fyra lokala Vård- och omsorgscollege i Västmanland. Varje lokalt college utser årets handledare i lokalt college. Alla fyra vinnarna av Årets handledare i respektive lokalt college nomineras sedan till Året handledare i Västmanland. Den regionala styrgruppen anvarare för utmärkelsen till Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com