VO-College

Språket på jobbet podden - nya avsnitt

Podd

Lyssna på samtal om språklagen i praktiken   

Offentlig verksamhet styrs av flera lagar, till exempel Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). En annan lag som också gäller är Språklagen. Varför behövs det en språklag i Sverige? Vad betyder språklagen i praktiken? Får man till exempel säga att alla ska prata svenska på jobbet? Och vad gäller om olika lagar krockar med varandra?

Till Språket på jobbet podden har vi bjudit in Pernilla Johansson, språkpolitisk utredare på Språkrådet, för att få veta mer om språklagen, och hur den kan vara ett stöd i praktiken för chefer. Språklagen preciserar vilka skyldigheter myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga organ har när det gäller språk och språkanvändning. Bland annat säger Språklagen att den offentliga svenskan ska vara ”vårdad, enkel och begriplig”. Men vad innebär det? I vilka sammanhang gäller lagen? Och om olika lagar säger olika, vilken är det då som väger tyngst?

Pernilla JohanssonPernilla Jonasson. Fotograf Christopher Fabes

Lyssna på samtal om språklagen

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com