VO-College

Nominering till årets vård- och omsorgsambassadör 2024 startar

Emma och Calle VO-ambassadörer

Föra årets var Skåne först ut i Sverige med att uppmärksamma våra vård- och omsorgsa,bassadörer genom att införa utmärkelsen "Årets vård- och omsorgsambassadör" 

Nu är det dags att utse 2024 års vård- och omsorgsambassadör i Skåne. 

Nominera din kandidat genom att klicka på länken och fylla i formuläret. 

https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/ha7nkdpeii

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com